1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Sözleşme Süresi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Faturanın 7 Gün İçerisinde Kesilmesi ve Hakediş

İşçilerin sigorta primleri her ay eksiksiz olarak sgk'na yatırılacak ve aylık sigorta prim bildirgeleri idareye verilecektir.bu belgeler aylık hakediş talep dilekçesine eklenmeden(hakediş talebinde bu... Devamı

Fatura Yerine Geçecek Belgeler

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Yasaklama

Hocam sorumu daha kısa hali ile tekrar yöneltmek istiyorum. bir hizmet işinde yüklenici son hakkedişi aldığı halde işçi ücretlerini yatırmıyorsa sözleşmeyi feshedip teminatı gelir kaydedip daha sonras... Devamı

Hakediş Ödemesinde Gün Hesabı

Merhaba hocam. hizmet alım ihalesi hak edişinde aşağıdaki sorun başımıza geldi. -12 ocak 2016 tarihinde eski temizlik firmasına 12 günlük hakediş düzenledik ve işi bitirdik. 13 ocak 2016 tarihinde ise... Devamı

Personel Maaşları

Merhaba hocam, birer yıllık sözleşmelerle alımı yapılan yardımcı hizmet personel (güvenlik, temizlik vb.) hizmetlerinde asgari ücretteki ön görülemeyen artıştan kaynaklı yeni ya yapılacak olan ihalele... Devamı

Yemek Kartı

Merhaba hocam sendikalı olan personelimizin sendika sözleşmesi ile tl olarak belirlenen yemek hakkını maaşına yansıtarak değil de yemek kartı olarak vermek istiyoruz. fakat; sendikanın belirlemiş oldu... Devamı

Hizmet Alımı İhalelerinde Revize Birim Fiyat

İyi günler hocam! araç ve iş makinesi kiralanması ile şoför ve operatör çalıştırılması maksadıyla yapılan hizmet alımı ihalesinde; şoförler ve operatörler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı ayrı... Devamı

Yemek ve Yol Kesintileri Hk

Hocam, öncelikle sitenizin hayırlı olmasını dilerim. izinli olunan dönemlerde yemek ve yol kesintilerine yönelik makalenizi okudum. ancak, makalenizin bir yerinde firmalara eksik ödeme yapılmış olabil... Devamı

Daimi ve Vizeli İşçi Puantajlarının Düzenlenmesi

Bilindiği üzere, kamu kurumlarında daimi ve vizeli işçi pozisyonlarında çalışan personellerin cumartesi günleri çalışmadıkları halde ya da cumartesi çalışılan yerde istihdam edilip anılan günde çalışı... Devamı

Azalan İmalatlar

Hocam merhaba, anahtar teslim götürü bedel işte azalan imalatlar için her hangi bir tenzilat uygulaması olacak mı?(yüklenicinin ihale kırımı % 15). yoksa o yılın birim fiyatları üzerinden hiç bir tenz... Devamı

Artık Gün

Hizmet alımı ihalesinde işe başlama tarih ve bitiş tarihlerin(01/01/2015 tarihinden, 31/03/2015 tarihine kadar 3 (üç ) ay, 15/12/2015 tarihinden 31/03/2016 tarihine kadar 3, 5 (üçbuçuk) ay, 15/12/2016... Devamı

Borç Sorgulama

İyi günler kamu idarelerince yapılan hak ediş ödemelerinde yüklenici tüzel kişilerin (kooperatif-şirket) üye ve ortaklarının borçları da sorgulanmalı mıdır? saygılar... Devamı

Ek Sözleşme ve Karar Pulu

Merhaba ferhat bey, asgari fiyat farkında ek sözleşme pulu ve karar pulu alınır mı? iş artışlarında ek sözleşme pulu ve karar pulu alınır mı ? ayrıca hakedişte fiilen çalışılmayan günlerde yapılaca... Devamı

Ödeme Emri ve Fatura

Değerli üstadım; her hakediş için bir ödeme emri belgesi hazırlanıp fatura kesilmelimi yoksa 2 veya 3 adet hakediş(ör 2, 3 ve 4. hakedişler ödemeleri gecikmiş)için tek bir ödeme emri hazırlayıp tek f... Devamı