1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Yüklenici Teminatından İmalat Hatalarını Yaptırma

Sayın hocam iyi çalışmalar. herhangi bir yapım işinde henüz kesin kabul yapılmadan geçici kabul sonrası süreçte yüklenicinin sorumluluğunun olduğu imalattan kaynaklı meydana gelen bazı hasarların / bo... Devamı

Tl Yaklaşık Maliyeti, Döviz Cinsinden Teklif Alınan İşlerde Sınır Değer Altı Firmanın Hangi Para Birimi Üzerinden Kesin Teminat Vereceği?

Hocam tekrar merhaba. engin bilginize başvuracağımız bir başka sorum da şu şekilde; yaklaşık maliyeti türk lirası olan bir işte dolar teklif veren ve sınır değerin altında olan bir firma yaklaşık mali... Devamı

Kesin Teminat Mektubunun Nakde Dönüştürülüp İdare Hesaplarına Alınması Yerine Mektup Tutarının Nakit Yatırılarak Mektuba Dokunulmadan İadesi

Sayın hocam iyi çalışmalar. 2014/177393 ihale kayıt nolu "... etüt ve proje çizim hizmeti alım işi" sözleşmesi; yapılan ihtarına rağmen yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı, sözleşme ve bağlayıcı ge... Devamı

Yeni Asgari Ücret Ek Kesin Teminat Doğurur Mu?

Hocam bildiğiniz üzere asgari ücret 1300 tl oldu. ihaleyi eski asgari ücret üzerinden yaklaşık maliyeti hazırlayarak çıktık ve sözleşmeyi imzaladık.bu durumda sözleşme esnasında aldığımız kesin temina... Devamı

Fiyat Farkı İçin Ek Kesin Teminat Ne Zaman Kesilmeye Başlanır?

Hocam merhaba, fiyat farkı verilecek olan birim fiyatlı bir yapım işinde hakediş bedeli+fiyat farkı tutarı toplam sözleşme bedelini geçtiği zaman mı ek kesin teminat alınır? yoksa ilk hakkedişten itib... Devamı

%6 ve %9 Kesin Teminat Oranları Hakkında

Sözleşme imzalarken sınır değerin altında teklif veren firmayla sözleşme imzalandığı durumlarda %9 kesin teminat aldığımızda fiyat farklarından dolayı ek kesin teminat almamız gerektiğinde ek kesin te... Devamı

Kesin Teminatın Süresi

İyi günler hocam yaptığımız ihaleyle ilgili olarak 30.09.2014 tarihinde iş bitmesine rağmen sgk'dan ilişiksizlik belgesiyle ilgili bir yazı ve belge gelmedi. yüklenici firma sgk'ya müracaat ettiği if... Devamı

Madde:40-1

İyi günler hocam :çöp toplama ihalemizin hizmet alımı idari şartnamesinin madde:40 kesin teminat , 40-1 alt bendinde bu şekilde yazılmıştır.ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan ön... Devamı

Teyit Alma Zorunluluğu

Mrb hocam kolay gelsin teminat mektuplarında teyit alma zorunluğu ihale komisyonunda diye biliyorum. bu nedenle ihale komisyonu teyit sorgulaması yapmaması durumunda muhasebe yetkileri muhasebe kayıtl... Devamı

Kesin Teminat

Sayın hocam, idaremiz hizmet ihalesi gerçekleştirdi.sözleşmesi imzalandı.ancak teklifin sınır değerin altında kaldığı farkedilmeyerek kesin teminat mektubu %6 olarak alınmıştır. ihalede aşırı düşük so... Devamı

Kesin Teminat Mektuplarında Süre Hk.

Kesin teminat mektuplarında sözleşme bitiş tarihinden itibaren en az ve en fazla süreler ne kadar olmalıdır? ödenmeyen veya eksik ödenen işçi ücretleri yüklenicinin kesin teminat mektubundan tahsil e... Devamı

Kesin Teminatın Hesaplanması

Hocam merhabalar; personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet alımlarında sözleşme imzalamadan önce kesin teminatı nasıl hesaplayabiliriz. iş deneyim belgelerinin her ihalede güncellenmesi gerekir mi... Devamı

Ek Kesin Teminat

Hocam kolay gelsin, yapılan bir iş artışına istinaden alınacak olan ek kesin teminatla ilgili olarak firma alacak olduğu hakedişten ek kesin teminatının alınmasını istiyor, saymanlık olmaz diyor alın... Devamı