1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
İş Deneyim Belgesi Hk.

İyi çalışmalar; bir hizmet alımı ihalesinde iş deneyim belgesi olarak özel sektörde gerçekleştirilmiş sözleşme ve onlara istinaden düzenlenmiş fatura örnekleri sunulmuştur. sunulan sözleşmeye inceledi... Devamı

İş Deneyiminin Benzer İş ile İlgisi

Hocam merhaba, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı ihalesinde sadece "personel çalıştırmaya dayalı binaların genel temizliğini" yapmış olmak veya "personel çalıştırmaya dayalı ziyaretçi yönlend... Devamı

Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında Benzer İş Düzenlemesi

İyi günler; tıbbi cihaz çalıştırma yolu ile alınan hizmet ihalelerinde kit karşılığı cihaz alımı veya tıbbi cihaz alımına ilişkin iş deneyim belgeleri benzer iş kapsamında istenebilir mi?... Devamı

İş Deneyim Belgesi Düzenleme Zarurimi

Hocam, merhaba hocam yaklaşık maliyeti takriben(1 yıllık) 10.000.000, 00 tl olan bir hizmet alım ihalesinde(çöp toplama/kent temizliği) iş deneyim / iş bitirme belgesi istenmesi zaruri midir / yoksa i... Devamı

Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi

Hocam merhaba, hizmet alımı ihalesinde çalıştırılan alt yüklenici, yüklenici ile yapmış olduğu sözleşmenin süresi bitmeden önce işi bırakırsa çalışmış olduğu süre ile ilgili asıl işin süre bitiminden... Devamı

İş Ortaklığında İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi

Hocam merhaba, bilindiği gibi kik genel tebliği 43.4. maddesinde "iş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; özel ortakların istenen asgari iş den... Devamı

Eşit Tekliflerin Değerlendirilmesi

Yaptığımız personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalesinde katılan firma kısmi bölünme yapan başka bir firmanın iş deneyim belgesini kullanmış. eşit teklif veren firmaların sözleşmelerinin sorgula... Devamı

İş Deneyim ve Teklif Cetveli

İyi günler hocam, özel güvenlik hizmet ihalesi yaptık. ihaleye teklif veren firmalardan birinin teklif mektubu eki teklif cetveli incelemesinde; brüt asgari ücreti firma karı ile verdiği, ancak fazla... Devamı

İhale Tarihi İtibari ile Süresi Bitmeyen İş Deneyim Belgesi

Merhabalar hocam ; birim fiyatlı hizmet alımı ihalesinde hizmet alımı uygulama yönetmeliğinin 48 maddesinde işdeneyimi değerlendirmeye ilişkin esaslar ilişkin (4)bendinde birim fiyat üzerinden bağıtla... Devamı

İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Durumlarda Değerlendirme

Hocam saygılarımla, hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 47 nci maddesinin (e) bendinde; "birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye... Devamı

İş Deneyim Belgesi

Hocam kolay gelsin benim 2 sorum olacak 1-iş deneyim belgesi 2011 yılına ait ve verilen teklife yetmiyor bildiğiniz üzere güncelleme yapılabiliyor ancak güncellemeyi idaremi yoksa firmanın yapması ger... Devamı

Doğrudan Teminde İş Deneyim Talebi

Sayın hocam iyi çalışmalar. doğrudan temin yöntemi ile ulaşım hizmeti aldık. doğrudan temin olduğu için sözleşme yapmadığımız gibi sgk bildirimi de yapmadık. şimdi işi yapan firma iş deneyim talep edi... Devamı

Eşit Tekliflerde Değerlendirme

Hocam merhabalar; hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması durumunda; eşitliğin bozulması ile ilgili olarak 4 madde bulunuyor. bunlardan b) şıkkındaki(isteklinin ve istekli tarafından söz kon... Devamı