1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Yabancı Para Teklif Verilmesi Halinde Verilecek Nakit Teminat

04.07.2011 tarihli 2011/uy.ı-2307 no.lu kik kararında "4734 sayılı kanunun geçici teminat başlıklı 33 üncü maddesinde, ihalelerde, teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafın... Devamı

Ödemelerde Döviz Kuru Hangi Tarihten Hesaplanmalı?

Döviz olarak da teklif verilebilecek şekilde ihaleye çıktık ve döviz üzerinden sözleşme imzaladık. v.u.k'da  faturanın, tl karşılığı gösterilerek döviz üzerinden kesilmesi gerektiği yönünde hüküm bulu... Devamı