1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Dengesiz Teklif

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Birden Fazla Teklif Zarfı

Hocam iyi günler; daha önce karşılaşan var mıdır bilmiyorum ama; kısmi teklife açık (30 farklı kalem/kısım) mal alım ihalesinde firma ihaleden 3 gün önce bir dosya verip 5 adet kısma teklif veriyor da... Devamı

İtiraz Süresi Hakkında

Merhabalar sayın hocam biz firma olarak bir ihaleye katıldık. kesinleşen ihale kararında teklifimiz, açıklamamızın uygun görülmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldı. idareye itiraz noktasın... Devamı

Puanlama Sistemi

Sayın hocam:hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması durumunda en avantajlı teklifin belirlenmesiyle ilgili düzenleyici kurul kararında (2015/ dk.d-142); a) isteklinin ve tüzel kişiliğinin ya... Devamı

Teklif Geçerlilik Süresi Dolduktan Sonra Süre Uzatım Talebi

Üstadım iyi günler, bir ihalede şikayet veya itirazen şikayet başvuruları nedeniyle tüm firmaların teklif geçerlilik süresi dolduğunu kabul edelim.idare bu süreyi atlayarak tekliflerin geçerlilik süre... Devamı

Vergi Matrahı ( Kurumlar Net Satışını 0,01 Olması )

Hocam eşit teklif veren firmaların bir tanesinde şöyle bir sıkıntı yaşıyorum kar : 5.146, 333, 22 tl kurum net satışlar :0, 01 tl matrah : 5.146, 333, 22 tlü zarar : 0, 00 , tl dir. buraki hesaplama... Devamı

Teklif Zarfları

Sayın hocam! tebliğ 30. made: 'teklifler ihale dökümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir' denilmektedir. bir firma sahibi geldi kendi teklifini ve... Devamı

Teklif Zarfı

Evet hocam ben yanlış soru sordum özürdilerim..zarf demem lazımdı...teklif zarfın üzeri sadece kaşeli idi ..bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim..... Devamı

Tekliflerin Eşitliği Durumunda Vergi Hesabı.

Hocam iyi çalışmalar, yapılan hizmet alım ihalesinde verilen tekliflerin eşit olması durumunda yapılan değerlendirme sonucu vergi matrahına bakıyoruz. burada iş ortaklığını oluşturan ortaklardan hangi... Devamı

Dengi Teklifler İçin Numune

Sayın hocam, idari şartnamede aşağıdaki düzenleme uygun olurmu? "istekliler ekte belirtilen özelliklere uygun olarak tekliflerini vereceklerdir. istekliler belirtilen özelliklerin dışında herhangi bir... Devamı

Tekliflerin Eşitliği

Hocam affınıza sığınarak bir önceki sorumla bağlantılı olarak unvan değiştiren bu firmanın vergi numarasıda değiştiğinden bilanço istenmeyen bu ihalede tekliflerin eşitliği bağlamında söz konusu firma... Devamı

Tekliflerin Eşitliği

Merhaba hocam. bugün başımıza gelen bir durumda yardımınıza ihtiyacımız oldu. teklifleri eşit çıkan 4 firmadan biri iş ortaklığı. 03.12.2014 tarihli ihalemizde iş ortaklağında pilot ortağın 12.09.2014... Devamı

Hizmet Alım Uygulma Yönetmeliği 63 Madde

Eşit teklif veren iki firmanın (hizmet alımı)hizmet alım uygulama yönetmeliğin 63 mad. 1. bendinin a şıkkını yorumlar mısınız. ekaptan iki firmayı sorguladım a firmasının kar 22.820, 83, kurum net sat... Devamı

Kuru Gıda Alımı Numune

İyi günler dilerim. bir kuru gıda alımı ihalesinde, şartnamede ihale katılacak firmalardan ihale teklif zarfı ile birlikte numunede istenmesi durumunda; 1-) ihale komisyonu numune getirmeyen firmaları... Devamı

Tebligat Zorunluluğu

İyi günler hocam ! gerçekleştirdiğimiz ihaleye katılan firmalardan birinin teklif zarfından; geçici teminat çıkmadı ve diğer bütün belgelerin de fotokopi olduğu görüldü. ancak, teklif mektubu kaşeli ... Devamı