1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Vergi Borcu Yoktur

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Damga Vergisi Hk.

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Damga Vergisi

Belediyelerin mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde yapısı bulunan vatandaşların 3194 sayılı imar kanunu'nun geçici 16. maddesi ve "yapı kayıt belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar" yönetmeliği... Devamı

Sözleşme Damga Vergisi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İnşaat Bitmeden Fatura Kesilmesi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Taşınmaz Kdv Muafiyeti

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kooperatiflerin Emlak Vergisinden Muafiyeti

İlçemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi tarafından belediyemize yazı ile müraccat ederek 1163 sayılı kanunun 93. maddesine istinaden emlak vergisinden muafiyet ta... Devamı

Sözleşme İmzalamaya Yanaşmayan Firmadan Karar Damga Vergisi Tahsil Edilir Mi?

İhale komisyon kararı verildikten ve ihale yetkilisi tarafından onayladıktan sonra sözleşme imzalamaya gelmeyen istekliden karar pulu (binde 5, 69) tahsil edilmeli midir? karar pulu tahsil edilme duru... Devamı

6360 Sayılı Kanun Otel Emlak Vergisi

İyi günler; rn 6360 sayılı kanunla mahalleye dönüşen köylerdeki ticari binalar (otel lokanta gibi)emlak vergisinden muafmıdır. iyi çalişmalar... Devamı

Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı belediye gelirleri kanunun mükerrer 44. maddesinde : “su ve kanalizasyon idareleri büyük şehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde... Devamı

Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasındaki Damga Vergisinin Yatırılmaması Kamu Zararı Mıdır?

4734 sayılı kanuna tabi bir kamu kuruluşu tarafından yapılan ihalede çalıştırılan yükleniciler ile alt yükleniciler arasında imzalanan sözleşmelerden, idarece damga vergisi kesintisi yapılmaması 5018 ... Devamı

Damga Vergisi (Karar Pulu 5,69)

Kurumumuz tarafından yapılan mal ve hizmet alım ihalelerine ait kesinleşen ihale kararları isteklilere gönderilerek disipliner sürelerin kontrolü sonucunda 1 en avantajlı teklif sahibine 488 sayılı da... Devamı

Sözleşme Damga Vergisi

İyi çalışmalar diliyorum.ihale süremiz 15 ay olmasına rağmen, itiraz süreci sonunda 12 aylık sözleşme imzalamak zorundayız. sözleşme damga vergisi ve ihale karar pulu ödemelerini 15 aylık süre içinmi ... Devamı

Ticari Alanların Kiralanmalarında Kdv Uygulaması

Sayın hocam, üniversite ve sağlık bakanlığına bağlı hastanelerdeki kantin ve kafeterya kiralama işlerinde kiralama ücretinin üzerine kdv uygulanacakmıdır... Devamı