1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Yapım İşlerinde Anahtar Götürü Bedel

İhalesi yapılmış-sözleşmesi imzalanmış park yapım işinde ihale dokuman dosyasında projesinde bulunan imalatların , pursantaj cetvelinde olmaması*-yer almaması sebebiyle idare tarafından müteahhit firm... Devamı

Yapım İşlerinde İş Artışı ve Eksisi Nasıl Yapılır

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İş Artışı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İnşaat Pozları - Yeni Birim Fiyat Düzenlemesinde Dikkat Edilecek Hususlar

İyi günler; birm fiyatlarla çıkılan bakım onarım yapım işinde, ihalede mevcut olan birim fiyatların dışında ilave imalatlar yapılması gerekmektedir. söz konusu yapılacak bu yeni imalatlar için devlet ... Devamı

Yapım İşinde Birim Bazında %20 Fazla Artış Yapılması

Üstadım iyi günler, birim fiyatlı bir yapım işi ihalesinde birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerinin bazılarında her biri için %20’den fazla iş artışı yapılması planlanmaktadır.genel topla... Devamı

Aynı Mahal İçin İki İmalat Bulunması

Anahtar teslimi götürü bedel yapım işi ihalesinde projesinde “alüminyum asma tavan” imalatı bulunmaktadır.söz konusu yapım işi ihalesine ait mahal listesi ve pursantaj oranlarında ise aynı mahal için ... Devamı

Birim Fiyat Esasına Göre İhale Edilmiş ve Kesin Projesi Olan İşlerde İmalat Değişikliği

Hocam selamlar, birim fiyat esasına göre ihale edilmiş, ihale dökümanları ve sözleşme ekinde kesin projesi bulunan bir işte sözleşme imzalanmış ve yapımına başlanmıştır. iş dahilinde yapılacak bir kıs... Devamı

Yüklenicinin Son Hakedişi Aldıktan Sonra İşçilerin Maaşlarını Ödememesi

Hocam son hakediş yatırıldıktan sonra yüklenici işçilerin maaşlarını ödemezse idare olarak ne yapabiliriz. teminatını gelir kaydetmek işçilerin maaşlarına aktarmaktan ziyade sözleşme fesih sebebi ve y... Devamı

Yapı Denetim Heyeti Amirinin (Kontrol Amiri) Görevlendirilmesi

Sayın hocam iyi günler yapım işinde yapı denetim heyetini görevlendiren ihale ve harcama yetkilisi, aynı heyetin kontrol amiri olarak yine kendi vereceği onayla kendi kendisini de görevlendirebilir mi... Devamı

Yapım İşi Kesin Kabul İşlemi

Hocam merhabalar, 6360 sayılı büyükşehir yasasından önce belediyemiz tarafından bir yapım işi ihalesi ile bina yapımı gerçekleştirilmiş ve geçici kabulü yapılmıştır. daha sonrasında 6360 sayılı yasa i... Devamı

Birim Fiyat Artış ve Teknik Şartname

Üstadım iyi günler, birim fiyat sözleşme ile yapılmakta olan bir asfalt yapım işi ihalesine ait teknik şartnamede “bitümlü sıcak aşınma 5 cm. kalınlıkta serilecektir. tolerans olarak ± 1 cm. kabul edi... Devamı

Hakedişlerin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi

Hocam selamlar, uhdemiz altında devam eden bir yapım işi dahilinde hakedişlerimiz kanunda ve sözleşmede belirtilen 30 günlük süre içerisinde tahakkuk ettirilmemektedir. hakediş raporu tarafımızdan i... Devamı

Pursantaj Oranlarının Alt Yüzdelerinin Değiştirilip & Değiştirilemeyeceği Hakkında

Hocam saygılar, taahhüdümüz altında devam eden anahtar teslim götürü bedel bir iş dahilinde ilgili idare ile sorun yaşadığımız bir konu hakkında bilginize ihtiyacımız var. hakediş ödemelerine esas t... Devamı

İş Programına Göre Geride Kalan Bir Yapım İşi

Halen devam etmekte olan bir anahtar teslim götürü bedel bir yapım işinde yüklenici uzun bir süredir inşaat faaliyetlerini durdurmuş olsun.teknik şartnamede ve sözleşmede bu durum ile ilgili cezai bir... Devamı

Proje ve Mahal Listesi Uyumsuzluğu

Hocam merhaba, projede olan bir imalat mahal listesi ve pursantaj da yoksa ne yapılması gerekir. proje ve mahal birbirine uygun değil. teşekkürler saygılarımla... Devamı