1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
İş Güvenliği ve Sağlığı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Yemek İhalesi

Hocam tekrar merhaba, bu seferki sorum yemek ihalesi ve bu ihale kapsamında çalıştırılan personel ile ilgili. yemek ihalesinde yemek maliyeti hesaplarken bize yakın üç yada dört idareden yürürlükteki ... Devamı

Yemek İhalerinde Fiyat Farkı ve İşçi Satırı Açılıp Açılmayacğı

Hocam biz 50 kişi ile malzemeli yemek ihalesi yapacağımızda birinci sorum 50 kişi için teklif cetvelinde ayrı satır açmak artık zorunlu mu? 2 sorumda yemek ihalelerinde fiyat farkını nasıl hesaplayaca... Devamı

Engelli İşçi

Kolay gelsin sayın hocam, iki konu hakkında bilgilerinizi rica edecektim, 1-) engelli işçilik hesaplanmasında "özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamı hakkında yönetmenlik" ekinde yer almayan ... Devamı

Kapasite Raporu

Değerli hocam öncelikle iyi çalışmalar; idaremizce yemek hizmet alım ihalesi yaptık, ihale dokümanında isteklilerden 2500 öğünlük kapasite raporu sunmaları istenmiştir. ihaleye ortak girişim olarak ka... Devamı

Personel Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında Asgari İşçilik Maliyeti

Merhaba hocam; yemek alımı ihalesi yaptık. yemek öğünleri ve personeli ayrı iş kalemi olarak belirleyerek teklif aldık. ancak bir firmanın işçilik için verdiği teklif asgari işçilik maliyetini karşıl... Devamı

Yemek Hizmet Alımı

Değerli hocam ; yapacacağımız malzeme dahil yemek pişirme servis ve servis sonrası hizmet alım işidir. işin ifası 66 kişi ile gerçekleştirilecektir. ancak ihale dokümanında iş personel çalıştırılmaya ... Devamı