1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Sözleşme Feshi Sonrası Yapılabilecekler

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Covid 19 Sebebiyle Fesh

İyi günler hocam. cumhurbaskanlığı 2020/5 genelgesi 2.4.2020 tarihinde yayınlandığı malumlarınızdır. bu genelge, sözleşmesi bu tarihten önce yapılmış ihaleler için midir. yoksa yeni yaptığımız sözleşm... Devamı

Tek Ortaklı Yüklenicinin Ölümü

Kurumuzda mal alımı ihalesini kazanmış olan bir limited şirket ihaleye katıldığı tarihte iki ortaklı olup a kişisi hem şirketin büyük ortağı hem de tek imza yetkilisidir.a kişisi ihalenin sözleşmesi i... Devamı

Sözleşmenin Feshi

Merhaba hocam; 7161 sayılı kanunun 32. maddesi ile 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” geçici madde 4- 31/8/2018 tarih... Devamı

Sözleşmenin Feshi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Sözleşme Feshi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Fesih İşlemi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Sözleşmenin Feshi ve İptali

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Fesih

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Bina Yapım İşinde Fiilen İşe Başlatılmadan Projenin Uygulanacağı Arsanın Darlığı Nedeniyle İdareden Kaynaklı Sebeple Sözleşmenin Feshi

Bina yapım işinde fiilen işe başlatılmadan projenin uygulanacağı arsanın darlığı nedeniyle idareden kaynaklı sebeple sözleşmenin feshi sayın hocam iyi çalışmalar. açık ihale usulü ile ihaleye çıktığım... Devamı

Proje Çizim ve Etüt Hizmeti Alım Sözleşmesinin Feshi

Sayın hocam iyi günler. bu sorumuz daha önce sorduğumuz sorular arasında olan proje çizim hizmeti alım işleri tasfiyesi ile bağlantılı. iki ayrı güvenlik yolu proje çizim hizmeti alım işini yüklenic... Devamı

Ortak Girişim Taraflarının Resmi İflasında İzlenecek Yol

Sayın hocam iyi çalışmalar ihaleye sunulan ortak girişim beyannamesi' ne göre biri "pilot ortak" olarak belirtilen "% 50 - % 50" eşit oranda ortaklı "ortak girişim" bir yüklenici ile ihale sonucu sözl... Devamı

Proje Çizim Hizmeti Alım İşi Karşılıklı Tasfiye

Sayın hocam iyi günler. iki ayrı güvenlik yolu proje çizim hizmetini ihale ederek sözleşmeye bağladık. yüklenici yaptığı hizmeti süresi içinde idareye sundu. oluşturulan kabul komisyonu özetle: "idare... Devamı

Mücbir Sebeb Teminat İadesi

Sayın hocam teminatımı sizce ala bilirmiyim saygılar.. ilgi : 16700543-15514-515-160 nolu gaziantep vergi dairesi başkanlığı yazısı https://www.alomaliye.com/4735_sayili_kanun.htm konu: a: 22 ocak ... Devamı

Yüklenicinin İşçilerin Sgk Çıkışını Vermeden Sözleşmeyi Fesih Etmesi

Sayın hocam diyelim ki firma, işin bitimine bir ay kala(personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı) sözleşmeyi hiç bir gerekçe göstermeden fesih ettiğini idareye yazılı olarak bildiriyor. ancak işçil... Devamı