1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Kıdem Tazminatı Matrahı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kadrolu İşçi ve Sendikal Hakları

Sayın hocam! yeni büyükşehir yasasıyla kapanan belediyelerden hastanemize sendikalı ve kadrolu işçiler geldi. gelen işçilerin toplu iş sözleşmesi %25 zam verilerek yapılmış olup, yemek, yol, giyecek, ... Devamı