1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Yapım ile İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde Alt Yükleniciye "İş Bitirme" , "İş Yönetme" Belgesi

1) sözleşme bedeli: 8.485.511, 88 tl+kdv işin süresi: 24 ay 2) ana yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşme bedeli: 210.000, 00 tl+kdv, sözleşme süresi: 10 ay, alt yüklenici gerçek kişidir, 1... Devamı

Organize Sanayi Bölgeleri Tarafından Düzenlenen İş Deneyim Belgesi

Merhaba, yapımla ilgili olarak bir hizmet alımı ihalesi gerçekleştirdik, bu kapsamda isteklilerden birisi organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmiş bir yapımla ilgili danışmanlık hizmeti işine iliş... Devamı

Mal Alımlarında İş Bitirme Belgesi Düzenlenmesi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İş Deneyim Olarak İş Deneyim Belgesi Sunulmasu Durumunda 15 Yıldan Fazlasının Dikkate Alınabilmesi İçin Bir İş Deneyim Sunulması

Bir yapım işinde mezuniyet belgesi sunan mühendisin 15 yıldan fazlasının dikkate alınabilmesi için sunacağı bir yapım işi iş deneyim belgesi 15 yılını doldurmuş ise geçerli kabul edilir mi ? şahin akb... Devamı

İş Bitirme

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Şirket Birleşme ve Yeterlilik

Kurumumuzda gerçekleşen bir personel hizmet alımı ihalesine ilişkin bilgiler aşağıdadır. -ihale ilan tarihi: 23.08.2017 -ihale tarihi: 28.09.2017 -ihale içeriği: personel çalıştırma ihalesi -a firması... Devamı

İş Deneyim Belgesi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Birim Müdürü İhale ve Harcama Yetkilisi İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme) Alabilirmi

Sayın hocam iyi çalışmalar idari düzenlemeye göre atamaya yetkili makam olan valilik makamı onayı ile asaleten 2006 yılı aralık ayında atandığım bitlis il özel idaresi destek hizmetler müdürü görevini... Devamı

İş Deneyim Belgesi Olarak Sunulan Faturalar ve Sözleşme

Sayın hocam; yapmış olduğumuz akaryakıt ihalesinde teklif edilen bedelin % 15' inden az olmamak üzere iş deneyim belgesinin sunulmasını istedik. ancak isteklinin sunmuş olduğu motorin faturalarının ba... Devamı

İşçi Alacaklarına İlişkin Müracatların Varlığı Halinde Kabul İşlemleri ve İş Deneyim Belgesi

Hocam merhaba, bir personel çalışmaya dayalı hizmet alım ihalesinde çalışan personelin idareye işçilik alacaklarını almadıkları yönündeki müracaatları söz konusu olduğu durumlarda, ihtilafın davaya dö... Devamı

İş Bitirme

Hocam saygılar selamlar kurum şu an özel ancak sözleşme imzalandığı tarihte devlete ait iş bitirme belgesi devlet tarafından yetkili kişilerce düzenlenmiş ise iş bitirme belgesi geçerli midir... Devamı

42 Aylık Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İhalesi 34.Ayda İdare Tarafından Bitirilebilirmi

42 aylık personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalesi idare tarafından ilk sözleşme bedelinin %26, 4 oranında iş artışı yapılarak 34.ayda kabulü yapılıp bitirildiği ve bu şartlarla iş deneyim belg... Devamı

Vasıflı ve Teknik İşlerde Çalışacak Olan Personele Ait İş Deneyim Belgesi

Hocam öncelikle saygılarımı sunar değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. kurumuz da yapılacak olan bir personel çalışmasına dayalı olan bir ihalede iş deneyim belgesi olarak sadece personel çalış... Devamı