1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Taşeron Personele Yemek Hizmeti

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Vardiyayı 25 Günde Tamamlayan Personele Yemek ve Yol Bedeli 26 Gün Üzerinden Mi Ödenir

Sayın üstatım; üniversitemizin koruma ve güvenlik hizmeti vardıyeli sistem üzerinden yapılmaktadır. çalışanların bazıları 1 aylık vardiyayi 25 günde bazılarıda 26 günde tamamlamaktadır. ihale sözleşme... Devamı

Yol Bedeli Nakdi Ödenen İhalede, İşçilerin Servis Kullanması

Hocam merhabalar, personel ihalemizde yol bedeli aylık 26 gün üzerinden nakdi olarak işçilere ödenmektedir. bununla birlikte idaremizce yapılan tespitlerde, işçilerin bir kısmının memurlar için tahsis... Devamı

Raporlunun Yol Ücreti Hesaplama

Ferhat hocam merhabalar yaptığımız hakediş incelemelerinde işçi bordrosunda (2014 kasım ayı) genel çalışma günü: 19 hafta sonu:5 rapor:6 pirim ödeme:24 olarak gözükmekte. sözleşmemizde işçiye 26 gün ü... Devamı

Yol ve Yemek Kesintisi

Sayın hocam, hizmet alımında işçilerin yıllık izinlerde yemek ve yol bedellerini kesmekteyiz. ancak işçilerin mazeret ve ücretli günlük izinlerinde bu kesintiler yapılmamaktadır. kesinti yapılıp yapıl... Devamı

Ön Mali Kontrol

Sayın hocam, 110 personelle malzemesiz yemek hazırlama, dağıtım, sosyal hizmetler ve temizlik hizmeti alımı ihalesi yaptık karar alındı ve isteklilere bildirildi. ancak; ön mali kontrolde idari şartna... Devamı

Ayni Yol Bedeli

Slm ustad birim fiyat teklif cetvelinde ayni yol bedeline ayrı satır açmamış biz de her kaleme işçiliği hesalayıp üzerine yol bedelini koyduk. diğer firma ise idarececinin yol bedelini 52 kuruş eksik ... Devamı

İşçi Personelin Eşi İçin Doğum İzni,Evlilik İzni,Yada Ölüm İzinlerinde Yol ve Yemek Ücreti

Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerden bazıların eşinin doğum yapması halinde doğum izni, evlilik izni, ölüm izni gibi mazeret izinlerinde yol ve yemek ücreti kesilmes... Devamı

Hizmet Alımı Personeli

Hocam iyi günler... kamu kuruluşları hizmet alımı yoluyla personel temin ettiğinde bu personelin yemeğinin kurum tarafından verileceği ve ücret alınmayacağı yönünde sözleşmelere bir hüküm konulabilir ... Devamı

Kesintiler

Hocam merhaba, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yemek ve yol bedeli ödenir mi?... Devamı

Yol ve Yemek Ücretinde Firma Kar Payı

Sayın hocam, personele dayalı hizmet alımlarında çalıştırılan işçilerin yıllık izinlerde, istirahatli durumlarda maaşlarından yol ve yemek ücretlerinin kesilmesi gerektiğini söylüyorsunuz, ancak bilin... Devamı

Nakdi Yemekte İş Artışı

Merhaba hocam, dün sormuş olduğum nakdi yemek artışı konusundaki açıklamanızda '' nakdi yemekte iş artışı yapılabilir ancak bu uygulama zorlama bir uygulama olacaktır'' demişsiniz.zorlama uygulamadan ... Devamı

Neler Kesilmeli

Yol ve yemek kesintilerinde kesinti yaparken işveren maliyeti hesaba katılmalı, yemek bedelindeki istisna tutar da hesaba katılmalı mıdır. ayrıca bu kesintinin fiyat farkına etkisi yok mudur? teşekkü... Devamı

Ayni Yol Ücreti

Hocam merhaba, dün ayni yol ile ilgili bir sorum olmuştu, yanıtlamışsınız çok teşşekür ederim, ancak, ödemeler firmanın vermiş olduğu fiyat üzerinden olacak, firma aradaki farkı kendi imkanları ile ka... Devamı

Geçici Görevlendirme Harcırahı

Sayın hocam kadromun bulunduğu ilçe belediyesinden mahalli sınırlarımın dışında bulunan büyükşehir belediyesine geçici olarak 6 aylığına görevlendirildim. 1. sorum 6245 sayılı kanunun 42. maddesine ... Devamı