1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Geçici Teminat Mektubuna Ek Bilgi Yazılması Hk

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Geçici Teminatın Gelir Kaydı

Sayın hocam ihale tarihinde yasaklı olmayıp daha ihale kararının onay tarihinde teyit alınırken yasaklı olduğu görülen isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi ?... Devamı

Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi Hk.

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Geçici Teminat İadesi

İdare olarak personele dayalı hizmet alımı ihalesi gerçekleştirdik. ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren firmalardan birini komisyon olarak belgesi uygun bulunmadığı için eledik. elenen firma geç... Devamı

İkinci Kalan Firmanın Geçici Teminatının Erken İadesi

Sayın hocam iyi günler. 03.03.2015 tarihinde ihalesini yaptığımız 2015/... ihale kayıt nolu "hizmeti alım işi" nde ikinci olan isteklinin geçici teminatını işin yoğunluğu arasına dikkatten kaçarak seh... Devamı

Geçici Teminat Mektubu İadesi

Sayın hocam kolay gelsin. firma geçici teminat mektubu iadesinin kargo yoluyla yapılmasını dilekçe ile talep etti. geçici teminat mektubunun kargo yoluyla göndermenin mevzuat olarak bir sakıncası var ... Devamı

Ön Mali Kontrol ve Teminat Mektupları

Personel servis taşıma ihalesini komisyon kararı ve üst yönetici onayından sonra ön mali kontrole gönderdik. ön mali kontrol aşamasında geçici teminat yerine dosyada kesin teminat bulunması nedeniyle ... Devamı

Geçici Teminat Mektubu Hk.

Sayın hocam, öncelikle verdiğiniz destek için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. hocam, yapılmış olan bir hizmet alımı ihalesinde, geçici teminat mektubu oranı %3 olarak alınmış ve ida... Devamı

Geçici Teminat

Geçici teminatını alan firma kesinleşen karara itiraz edebilir mi???... Devamı

İş Ortaklığı Beyannamesi

Merhaba hocam hizmet alımı ihalesi yaptık 3 şirket iş ortaklığı yapmış ve iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak hissesi % 51 diğer ortakların % 48 ve % 1 olarak belirtmişler.fakat geçici teminat mek... Devamı

Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazılması

Üstad iyi günler, gerçekleşen bir ihalemizde teklif veren firma geçici teminat mektubunda işin adını farklı bir iş olarak yazmış. araç kiralama işi olması gerekirken personel servis taşımacılığı hizme... Devamı

Geçici Teminat Hakkında

30.10.2014 tarihinde elektrik enerjisi alımı ihalesi gerçekleştirdik.ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma geçici teminat yerine muhasebe işlem fişini zarf içerisine bırakmış kanunda hangi ... Devamı

Münfesih Olduğu Tespit Edilen Firma

Gerçekleştirdiğimiz bir ihaleye teklif veren isteklilerin sicil gazeteleri www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kontrol edildiğinde, bir isteklinin ihale dosyasında sunduğu sicil gazetesinin son sicil g... Devamı

İhaleye Katılım İçin Taahhüt Edilen Belgelerin Sunumu

Sizin daha önce eğitim seminerlerinde bahsettiğiniz bir hususun genel tebliğde hüküm altına alındığını fark ettim. kamu ihale genel tebliği'nin 17.6.3. üncü maddesinde; "4734 sayılı kanunun 10 uncu ma... Devamı

Geçici Teminat Mektubunda Adres İbaresindeki Hata

Sayın hocam... 27.08.2014 tarihinde yaptığımız ihalede bir firma tarafından verilen geçici teminat mektubunda aşağıda yazılı husus tespit edilmiştir. idarenin adının doğru ancak adresinde; idarenin ad... Devamı