1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Büyükşehir Belediyesi Ödeme (2)

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Büyükşehir Belediyesi Ödeme

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Damga Vergisi Ödemesi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kira Artışı

Merhaba hocam; kamu idareleri ile yaptığımız kira sözleşmelerinde madde 3- ilk yıl kira bedeli ……………………… (değişik ibare:rg-11/9/2014-29116) tl olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise, bir önceki yı... Devamı

Otobüs Hatları Hk

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kira Ödemeleri

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Belediye Şirketlerinin Özel Bankalarla Çalışma Durumu

Sayın hocam; 2015 kamu hazinedarlığı genel tebliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve bizim şirketlerin sadece kamu bankalrı ile çalıabileceği şeklinde bir açıklama gelmişti. fakat temel bankacılık hizme... Devamı

Sözleşmeye Aykırılık

Hayırlı akşamlar. kurum 2886 ile işyeri kiralama ihalesi yapılıyor. ihaleyi alanla imzalanacak sözleşmede yapılacak bakım ve onarımının belediye izniyle kiralayan tarafından yapılacağı yazılmıştır. fa... Devamı

Ecrimisil Uygulaması İhale Yasaklaması Gerektirir Mi?

Hocam, sözleşme süresi bittiği halde tahliye etmeyen kiracımıza ecrimisil uyguladığımızda, bu kiracı belediyemiz tarafından yapılacak olan kiralama ihalesine katılabilir mi? yoksa ihaleden yasaklı dur... Devamı

Hocam iyi günler; 2886 s.k. 45. maddesi kapsamında yapmış olduğumuz ihaleyle taşınmazımızı (işyeri) 3 yıllığına kiraladık ve bu süre dolmadan 15 gün önce kiracımızdan yazılı olarak tahliyesini talep e... Devamı

Ciro (İş Hacmi)

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İhale Fesih İşlemleri

İdare mülkiyetinde bulunan tarla vasıflı taşınmaz tarımsal amaçlı kiralanmak amacı ile 3 yıllık süreli olarak ihale edilmiş ve sözleşmeye bağlanmıştır. ilk yıl içerisinde adı geçen taşınmazın bir kısm... Devamı

Bedelsiz Kullanım

İyi günler hocam; belediyemiz tarafından 2016 yılında 2886 s.k. ihaleyle 3 yıllığına türk hava kurumuna kiraya verilen işyerimizi, 6770 sayılı torba yasasına istinaden thk bedelsiz olarak kullanma izn... Devamı

Sözleşmenin Feshi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kesin Teminat Hesaplaması

İyi günler; 2886 sayılı kanun kapsamında ihaleyle 10 yıllığına kiralanan taşınmazın kesin teminat tutarını; 1 yıllık kira bedelinin %6'sı oranında mı, yoksa 10 yıllık kira bedelinin %6 oranında mı hes... Devamı