1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranı Değişikliği İş Artışı/eksilişi Şeklinde Nasıl Uygulanır?

 ferhat bey merhaba ben müfettişim. sizin kısa vadeli sig. prim oranının %2 olarak sabitlenmesi ve devam eden sözleşmelerde ne yapılması gerektiği hakkındaki makalenizi okudum. konuyla ilgili bir ince... Devamı

Asgari Ücretteki Artışlar Nasıl Hesaplanır?

İyi çalışmalar hizmet alımlarında mesela hastanelerde yapılan işci alımlarında askari üçretin %5 ve %10 üzerinde maaşla çalıştırılacak personelin farkları ihalenin yapım tarihindeki askari ücretin üze... Devamı

Kısa Vadeli Risk Prim Oranındaki Değişiklik ve Fiyat Farkı Uygulaması

Genel sekreterliğimizce yapılan bazı hizmet alımlarında ihale ilan süreci 31.08.2013 tarihinde yayımlanan 28751 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı esasl... Devamı

Çöp Toplama İhalesinde Fiyat Farkı Nasıl Ödenir?

Merhabalar ferhat hocam; hazırlamakta olduğum temizlik çöp toplama ve taşıma ihalesi ile ilgili olarak kat sayıları belirlemek sureti ile hazırlanacak götürü bedel bir ihalede fiyat farkı kararnamesin... Devamı

Fiyat Farkı Ödenmeyecektir Denilen Bir İşte Yükleniciye Fiyat Farkı Ödenebilmesi Mümkün Mü?

Merhabalar hocam. ben müfettiş olarak görev yapmaktayım. elimde olan bir incelemeye ilişkin olarak da kafama takılan bazı hususlar var. sözleşme ve şsartnameler gereği fiyat farkı verilmeyeceği yazıla... Devamı

Asgari Ücret %.. Fazlası Nasıl Hesaplanır?

Ferhat bey merhaba size bir şey sormak istiyorum şimdi ihale zamanı asgari ücret 1021, 50tl personelin maaşı ise asgari ücretin % 20 fazlası ocak ayında biz bordoyu yapacağımız zaman şu mantığımı uygu... Devamı

Yeni Kararname Geçici Madde Hükümleri Uygulaması?

Öncelikle selam ve saygılarımı iletiyorum. farklı yorumlara neden olan bir konuyu sizinle paylaşmak ve eğer uygun görürseniz görüşünüzü almak istedim. ben, ........ belediye başkanlığı'nda destek hizm... Devamı

Yeni Kararname Devam Eden İşte Uygulanır Mı?

01.01.2013 tarihinde başlayan ve (21) ay sürecek olan özel güvenlik hizmet ihalemizde yürürlükte olan fiyat farkı kararnamenin 8. maddesine göre fiyat farkının veileceği belirtilmiştir. çalışanların ü... Devamı

Fazla Mesai Fiyat Farkı Ödemesi

Öncelikle işlerinizde başarılar dilerim... hizmet alım ihalesi kapsamında çalışan işçilerin ay içerisinde yapmış oldukları saatlik fazla mesaiye ilişkin yüklenici firmaya fiyat farkı ödemesi yapılmama... Devamı

Yeni Yayımlanan Kamu İhale Tebliği Kapsamında Sözleşme Yürürlülük Tarihi 1/1/2014 Olan Hizmet Alımlarında Nasıl Bir Uygulama Yapmalıyız?

31/08/2013 tarihinden önce ihale ilanın yayımlanan hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı eski hükümlere göre düzenlenmişti .sizin sözleşme uygulamaları kitabınızda da bahsettiğiniz gibi hesaplama yapı... Devamı

Hizmet Fiyat Farkında Yemek İstisna Bedeli

2 yıl süreli personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yemek ve yol nakti sabit olarak nakti ödenmektedir. asgari ücrete gelen zam farkı yansıtılırken neden yemek ve yol istisna bedeli kesin... Devamı

Araç Kiralama İşinde Sonradan Artış Yapılan Araçların Model Yılı (Yaş Durumu) Nasıl Hesaplanır?

Hocam merhaba; 01.03.2012 -31.01.2015 tarihleri arasında 3 yıllık araç kiralama ihalesinde; (teknik şartnamede yeni model ve 0 km araçlar istenmektedir.) 29.05.2014 tarihinde iş artışı yapıp ihtiyacım... Devamı

Geçici Teminatın İadesi İçin Ek Düzenleme Yapmak Mümkün Mü?

Hocam merhabalar .. " ihalelerde kontrol ed?lmeyen verg? ve sgk borçları makalenizi " okudum..öneriniz üzere aşağıdaki "ihaleye katılan isteklilerin geçici teminatlarının iadesi, 4734 sayılı kanunun 1... Devamı

Belediyelerde İhaleleri Destek Hizmetleri Birimi Dışında Başka Birimler De Yapabilir Mi?

Ferhat bey daha önce seminerinize katılmıştım.elimden geldiğince makalelerinizi takip ediyorum.şöyle bir sorum olacaktı özel güvenlik hizmet alımı ihalelerini destek hizmetleri müdürlüğünün bütçesinde... Devamı

İşçi Sayısı, Yeniden Değerleme Oranı İhaleli İşleri Etkiler Mi?

Merhabalar hocam süremiz kısıtlı olduğundan direk konuya giriyorum sinop belediyesin'den norm kadro yasasıyla giden işçilerin yerine 9 aylık 56 kişilik hizmet alım ihalesi yapmış bulunmaktayız.bu ihal... Devamı