1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Götürü Bedel İşlerde Eserin Ortaya Konulması İçin Kullanılan Araç ve Gerecin İhale Dokümanındakinden Farklı Olması Hakedişten Kesinti Yapmayı Gerektirir Mi?

Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde, eserin ortaya konulması için kullanılan araç ve gerecin önemi bulunmamaktadır. Bunların ihale dokümanında yazanlardan farklı olmasının hakedişten kesin ya...

Devamını Oku

Bazı Paket Programların Yapım İşi Fiyat Farkı Hesabında Hata Var!

Yapım işi hakedişlerinde paket program kullanan idareler, yüklenici kusuru ile iş programının gerisinde kalınması halinde Pn katsayısı üzerinden hesaplama yaptıklarından hatalı sonuç elde etmektedirle...

Devamını Oku

İdarenin Yazılı Oluru Olmaksızın Proje ve Şartnamelerde Belirtilenden Daha Nitelikli Yapılan İmalatların Bedeli Ödenemez!

Proje ve şartnameye aykırı olarak, daha niteliksiz bir imalat yapıldığı takdirde ödemeler buna göre yapılacakken, daha nitelikli imalat yapılması halinde yükleniciye ilave ödeme yapılmayacaktır....

Devamını Oku

Sorumluluk Anlayışında Tarihi Değişiklik: Harcama Yetkilileri ve Düzenleyen Gerçekleştirme Görevlileri İmalatın Proje ve Şartnameye Aykırı Yapılmış Olmasından Sorumlu Değil!

Hatalı imalat nedeniyle ortaya çıkan kamu zararından, imalatı yerinde inceleyen kontrol görevlileri ile geçici/kesin kabul heyeti sorumludur. Hatalı imalatı ödeme emri belgesi ve eki belgelerden tespi...

Devamını Oku

Hatalı Süre Uzatımından Dolayı Daha Sonra Yükleniciden Ceza Kesilemez, Kesilmeyen Cezadan Dolayı Kamu Görevlileri Sorumlu Tutulamaz

Hatalı olarak verilmiş olan süre uzatımı, hataen verildiği gerekçesiyle sonradan geri alınamaz ve bundan dolayı yükleniciye ceza kesintisi yapılamaz. Süreçte görev alan kamu görevlilerinin hatalı süre...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Ödenen Fiyat Farklarına Dikkat, Zarara Sebebiyet Vermeyin

Yapım işlerinde, iş programına uyarlı olarak düzenlenen fiyat farkı hesaplamalarında, iş programının gerisinde kalınması halinde uygulanacak hesaplama şekli değiştirilmiş olup, artık mukayese yapılara...

Devamını Oku