İdarenin Yazılı Oluru Olmaksızın Proje ve Şartnamelerde Belirtilenden Daha Nitelikli Yapılan İmalatların Bedeli Ödenemez!

Yapım İşleri Hakediş Ödemeleri
İDARENİN YAZILI OLURU OLMAKSIZIN PROJE VE ŞARTNAMELERDE BELİRTİLENDEN DAHA NİTELİKLİ YAPILAN İMALATLARIN BEDELİ ÖDENEMEZ!
Özeti :

Proje ve şartnameye aykırı olarak, daha niteliksiz bir imalat yapıldığı takdirde ödemeler buna göre yapılacakken, daha nitelikli imalat yapılması halinde yükleniciye ilave ödeme yapılmayacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İDARENİN YAZILI OLURU OLMAKSIZIN PROJE VE ŞARTNAMELERDE BELİRTİLENDEN DAHA NİTELİKLİ YAPILAN İMALATLARIN BEDELİ ÖDENEMEZ!

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşme ve eklerine uymayan işler” başlıklı 23. maddesinde;

… Bununla birlikte, yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir.”

Hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yüklenici yapacağı imalatların proje ve şartnamelere uygun olmasına özen göstermelidir. Bununla birlikte uygulamada herhangi bir proje değişikliği veya idarece verilmiş yazılı bir talimata dayanmaksızın imalatlarda değişiklik yapılması sıklıkla gözlemlenen bir husustur. Bu durum bazen yüklenicinin kendi iradesiyle yapıldığı gibi, bazen de idarenin sözlü talebine istinaden gerçekleşmektedir.

Uygulamada sıklıkla yapılan bu tür işlemlerin idare görevlileri veya yüklenici açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği göz ardı edilmemelidir.

Sayıştay Temyiz Kurulunun 2014 tarihli bir kararında; proje ve teknik şartnameye göre kumlu ve pahlı olarak 30 cm x serbest boy olarak yapılması öngörülen mermer imalatının yüklenici tarafından 40 x 90 cm ebadında ancak kumlama ve pah yapılmadan gerçekleştirildiği bir olayda, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin yukarıya alınan 23. maddesine yapılan atıfla ödemeye esas olacak birim fiyat tespit edilirken yapılmayan kumlama ve pahlama bedelinin düşülmesi gerektiği, buna karşılık mermer imalatının 30 cm x serbest boy yerine 40 x 90 cm olarak yapılmasından doğan fazla bedelin dahil edilemeyeceği belirtilmiştir.

Karardan çıkan sonuca göre aynı imalat olsa bile, bu imalatın proje ve şartnameye göre daha az nitelikte yapılan kısmının bedeli ona göre ödenecek iken, daha nitelikli ve fazladan yapılan kısmının bedeli ödenmeyecektir.

İdare görevlileri ve yüklenicinin bu tür bir olumsuzlukla karşılaşmaması için yapılacak imalat değişikliklerinin proje değişikliği veya idare oluruna dayandırılması büyük önem arz etmektedir.