1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde Özel Sektör İş Deneyim Belgesi

Yapım işlerinde özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesinin nasıl alınacağı tereddüt oluşturmakta ve bu sebeple de bazı firmalar ihale dışı kalabilmektedir. Analizde özel sektör yapım ...

Devamını Oku

Kimler İş Deneyim Belgesi Verebilir? İş Deneyim Belgesini Kimler Düzenler?

İş deneyim belgesini kimler düzenleyebilir? İş bitirme belgesini kim düzenler? Sorularının cevabı kapsamlı olarak analizde ele alınmaktadır....

Devamını Oku

İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilmesinin Temel Şartları

Hak sahiplerine iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartların en önemlisi ortada yazılı sözleşme olmasıdır....

Devamını Oku

Mezuniyet Belgesinin (Diploma) Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılması ve 2017 Yılı Diploma İş Bitirme Tutarı

4734 sayılı Kanuna göre yapılan yapım ihalelerinde diplomalar iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmektedir. Analizde buna yönelik açıklamalar ile 2017 yılında dikkate alınacak diploma iş bitirme sın...

Devamını Oku

İhale Dokümanı Kapsamında Pursantaj Cetvelinin Verilmesi Gerekli Midir?

Yapım işlerinde ihale dokümanları dokümanları oluşturulurken pursantaj tablosunun - cetvelinin - verilip verilmeyeceği tereddüt konusu olmakla birlikte, KİK kararları gereği ve uygulamada bu tablo iha...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde İhale Dokümanı ile Alt Yüklenici Çalıştırılması Yasaklanabilir Mi?

Yapım işlerinde ihale dokümanına konulacak hükümlerle alt yüklenici çalıştırılması yasaklanabilir mi? Analizimizde bu konu ele alınacaktır....

Devamını Oku