Yüksek Binalarda Taşyünü Dışında Isı Yalıtım Malzemesi Kullanıyorsanız Binanız Yangın Yönetmeliğine Aykırı Demektir!

Yapım İşleri Hakediş Ödemeleri
YÜKSEK BİNALARDA TAŞYÜNÜ DIŞINDA ISI YALITIM MALZEMESİ KULLANIYORSANIZ BİNANIZ YANGIN YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DEMEKTİR!
Özeti :

Yüksek binalarda dış cephe ısı yalıtımlarında XPS veya EPS kullanılıyorsa, yangın yönetmeliğine aykırı imalat yapılmış olacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

YÜKSEK BİNALARDA TAŞYÜNÜ DIŞINDA ISI YALITIM MALZEMESİ KULLANIYORSANIZ BİNANIZ YANGIN YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DEMEKTİR!

Binaların dış cephe ısı yalıtımlarında genellikle ekstrüde polistren köpük (XPS), ekspande polistren köpük (EPS) ya da taşyünü malzeme kullanılmaktadır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 27 nci maddesinde (Bakanlar Kurulu’nun 09.07.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7401 sayılı kararı ile değiştirilmiş), “(1) Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m’den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Yönetmelik eki “Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1 ve TS EN 13501-5’e Göre Yanıcılık Sınıfları” Tablosunda “zor yanıcı” malzemelerin yanıcılık sınıfı “A2 – s1, d0” olarak belirlenmiştir.

Binalarda yaygın olarak tercih edilen ekstrüde polistren köpükler (XPS) ve ekspande polistren köpükler (EPS) A yanıcılık sınıfında değillerdir. Dolayısıyla, bina yüksekliği 28.50 m’den fazla olan binalarda dış cephe ısı yalıtım malzemesi olarak XPS veya EPS kullanılması halinde, bina, yangın yönetmeliğine aykırı olacaktır.

28.50 m’den yüksek olan binalarda, Yönetmelik’e uygun şekilde “zor yanıcı” yani “A2” yangın sınıfında malzeme kullanılması gerekmektedir. Bu özellikteki malzeme taşyünüdür. Taşyününün yangın sınıfı A1 olup, “hiç yanmaz” özelliğe sahiptir.