1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde Yaygın Olarak Karşılaşılan ve Kamu Zararına Sebebiyet Veren Hatalar!

Yapım işi sözleşleşmelerinin uygulanması sürecinde yaygın olarak bazı hatalar yapılmaktadır. Söz konusu hatalar önemli tutarlarda kamu zararına da sebebiyet verebilmektedir. Analizde bu hatalara değin...

Devamını Oku

Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşlerinde Uygulama Projesi ve Mahal Listesinde Olmayıp Sadece Teknik Şartnamede Yazılı İş Kalemleri Yüklenicinin Teklifine Dahil Değil!

Yapım işlerinde, teknik şartnamede yer almasına karşın uygulama projelerinde veya mahal listelerinde yer alan iş kalemleri yüklenici teklif bedeli içerisinde kabul edilmemektedir....

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Tespitinde Vazgeçilen İmalatlar İçin, Yapımına Karar Verilen İmalatlar İçin Esas Alınandan Daha Düşük Oranda Yüklenici Karı Belirlemek Mümkün!

Yapım işlerinde yeni birim fiyat tespiti yapılırken vazgeçilen imalatlar ile yapımına karar verilen imalatların aynı kar oranı üzerinden yapılmasına gerek yoktur....

Devamını Oku

Yapım İşleri Aşırı Düşük Teklif Sorgulamalarında Saatlik Ücret Hesabı İşçilik Maliyetlerini Doğru Yansıtmamaktadır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiçlerindeki işçilik ücretleri ile Kamu İhale Genel Tebliği ve KİK kararlarında yapım aşırı düşük teklif sorgulamalarında dikkate alınan işçilik ücretleri, işçilerin iz...

Devamını Oku

Mezuniyet Belgeleri (Diploma) ile İhaleye Katılımda Dikkat Edilecek Hususlar

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgelerini iş deneyim belgesi olarak kullanmasında ciddi sorunlar ve yanlış değerlendirmeler bulunmakta olup, aşağıda yer verilen tespitlerle bu yanlış değerlendirmel...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Son Durum

Danıştay 13. Dairesinin 17.02.2015 tarih ve 2014/2580 Esas numaralı kararıyla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60. maddesinin 2, 3 ve 4. fıkralarının yürütmesinin durdurulmasının ardında...

Devamını Oku