Bazı Paket Programların Yapım İşi Fiyat Farkı Hesabında Hata Var!

Yapım İşleri Fiyat Farkı Uygulamaları
BAZI PAKET PROGRAMLARIN YAPIM İŞİ FİYAT FARKI HESABINDA HATA VAR!
Özeti :

Yapım işi hakedişlerinde paket program kullanan idareler, yüklenici kusuru ile iş programının gerisinde kalınması halinde Pn katsayısı üzerinden hesaplama yaptıklarından hatalı sonuç elde etmektedirler. Kamu zararına sebebiyet vermemek için dikkat edelim.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

BAZI PAKET PROGRAMLARIN YAPIM İŞİ FİYAT FARKI HESABINDA HATA VAR!

29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren 2013/5217 sayılı Kararname eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 7/2 maddesinde;

“Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, yüklenicinin iş programına uymaması halinde iş programı ile fiilen işin gerçekleştirildiği ayın endeksleri kıyaslanacak ve düşük olan endeks esas alınarak fiyat farkı hesabı yapılacaktır.

Ancak bazı hakediş paket programları bu uygulamayı her bir endeksi kıyaslamak suretiyle değil; Pn katsayısını kıyaslamak suretiyle yapmaktadır ki, bu da hatalı sonuç doğurmaktadır. Esasen tüm endekslerin arttığı veya azaldığı aylarda Pn katsayılarını kıyaslamak suretiyle fiyat farkı hesabı farklı sonuç vermez. Ancak endekslerin bazılarının yükseldiği bazılarının düştüğü aylarda Pn katsayılarını kıyaslamak suretiyle fiyat farkı hesaplanması kamu zararına sebebiyet verebilir.

Örneğin 2015 yılı Ağustos ayında endekslerden bazıları düşmüşken bazıları yükselmiştir. Dolayısıyla 2015 yılı Ağustos ayında Pn katsayılarını kıyaslamak suretiyle fiyat farkı hesabı yapan paket programı kullanan idareler fiyat farkını hatalı ödemişlerdir.

Konu örnekle aşağıda açıklanmıştır.

 

İhale tarihi = 20.04.2015

Hakediş tarihi = 03.09.2015

Hakediş bedeli = 2.000.000,00 TL

İş programının gerisinde kalınan tutar = 743.700,00 TL

İş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken ay = Haziran 2015

İşin fiilen gerçekleştirildiği ay = Ağustos 2015

 

Ağırlık oranları

Temel Endeks

(Nisan)

Güncel Endeks

(Haziran)

Güncel Endeks

(Ağustos)

a

=

0,15

I0

=

259,39

259,51

260,78

b1

=

0,15

Ç0

=

261,72

263,40

262,96

b2

=

0,20

D0

=

307,36

309,84

306,39

b3

=

0,20

Y0

=

379,41

411,39

350,79

b4

=

0,05

K0

=

205,88

206,60

209,50

b5

=

0,10

G0

=

245,42

248,78

250,43

c

=

0,15

M0

=

212,08

218,31

225,45

 

İş programına göre işin yapılması gereken ayın Pn katsayısı ile fiilen işin yapıldığı ayın Pn katsayısı kıyaslanmak suretiyle fiyat farkı hesabı:

 

Haziran ayı Pn katsayısı

= 1,025454047

 

Ağustos ayı Pn katsayısı

= 0,998173617

 

Ağustos ayın Pn katsayısı daha düşük olduğundan fiyat farkı;

F= AnxBx(Pn-1)

 F = 743.700,00 x 0,90 x (0,998173617 - 1)

= - 1.222,45 TL                                                                                                                                                                         

 

İş programına göre işin yapılması gereken ay ile fiilen işin yapıldığı ayın endeksleri kıyaslanmak suretiyle fiyat farkı hesabı:

 

= 0,99101261

F = 743.700,00 x 0,90 x (0,99101261 - 1)

= -6.015,53 TL

Görüldüğü üzere Pn katsayıları bir bütün olarak kıyaslanıp düşük Pn katsayısına göre fiyat farkı hesaplandığında yükleniciden 1.222,45 TL kesinti yapılması gerekirken, endeksler kıyaslanarak düşük olan endeksler esas alındığında 6.015,53 TL kesinti yapılması gerekmektedir.