1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşlerinde, Yapımından Vazgeçilen İşlerin Bedelleri Nasıl Tespit Edilecektir?

Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde vazgeçilen imalatların fiyatlarının nasıl tespit edileceği belirsizlik oluşturmaktadır. Yeni birim fiyat esaslarına göre bu işlemin yapılması kabul edilmek...

Devamını Oku

Zemin Döşeme Kaplaması Örneğinden Hareketle Yeni Birim Fiyat Düzenlemesi

Yeni birim fiyat tespit usul ve esasları YİGŞ ile düzenlenmiştir. Ancak, uygulamada önemli hatalar yapılmaktadır. Yazımızda örnek bir uygulamaya yer verilmiş ve fikir vermesi amacıyla yöntem üzerinde ...

Devamını Oku

Faturalar Yeni Birim Fiyat Tepitinde Kullanılabilir Mi?

Faturaların yeni birim fiyat tespitinde doğrudan kullanılabilmesi mümkün gözükmemektedir. YİGŞ gereği analiz rayiçlerinin tespitinde kullanılacak yöntemler belirlenmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesini...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Uygulaması Genel Açıklamalar

Yapım işlerinde yeni birim fiyat ihtiyacı hasıl olursa, YİGŞ\'de öngörülen yöntemlerle analiz oluşturulacak ve verimlilik esasına göre rayiç tespiti yapılacaktır. Bu yönteme göre yapılmayan yeni birim...

Devamını Oku

Revize Birim Fiyat Uygulaması: Örnek Çözümlü

Birim fiyat sözleşmeli yapım işlerinde yüklenicilerin iş kalemlerine vereceği yüksek tekliflerden daha fazla kar elde etmemesi, bir bakıma idarelerin korunması amacıyla revize birim fiyat uygulaması g...

Devamını Oku

Geçici Kabul İşlemleri

Yapım işlerinde yüklenici dilekçesi veya işin bitmesi gereken tarihte idare tarafından başlatılan geçici kabul süreci, taraflar açısından önemlidir. Hak kayıplarının olmaması için bu sürecin sağlıklı ...

Devamını Oku