1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yüksek Fen Kurulu
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İdareden kaynaklı sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde, ihale dokümanında düzenleme varsa fiyat farkı verilmesinde sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 2. Yüksek Fen Kurulu
  Süre ve Süre Uzatımı

  Hakediş ödemelerinin gecikmesinden ve iş artışından dolayı süre uzatımı verilir. Hakedişlerin tahakkuk süresi yüklenici tarafından imzalanmasından sonra başlar.

  Devamını Oku
 3. Yüksek Fen Kurulu
  Süre ve Süre Uzatımı

  Hakediş ödemelerinin gecikmesinden dolayı süre uzatımı verilir mi?

  Devamını Oku
 4. Yüksek Fen Kurulu
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı, yapı denetim görevlileri tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile kabul komisyonunun işyerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.

  Devamını Oku
 5. Yüksek Fen Kurulu
  Ceza

  Geçici kabul eksiklikleri için verilen sürenin sonunda devam eden eksiklikler için kesilecek ceza oranının takdiri idareye aittir. Bu sürenin sonunda idare yüklenici adına işleri yaptırmaya yetkili olup, gecikilen süre kadar da ceza kesmesi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Yüksek Fen Kurulu
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Sözleşmenin 30.maddesi hükmüne göre geçici kabul eksiklikleri için tutulan % 3'lük kesinti tutarının kesin hesapla birlikte ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 7. Yüksek Fen Kurulu
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı verileceği belirtilen bir yapım ihalesinde, süre uzatımının fiyat farkı verilmemesi şartıyla idarece verilmesi kabul edilemez, mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku
 8. Yüksek Fen Kurulu
  Fesih ve Tasfiye

  Yetkili makamlar tarafından sözleşmenin sonlandırılmasına yönelik verilen kararlar üzerine; sözleşmenin fesih değil tasfiye edilmesi gerektiğine, tasfiye kesin hakediş raporu çıkartılması gerektiğine, diğer firmayla kendi teklif bedeli üzerinden sözleşme imzalanması gerektiğine ve sözleşme bedelinin kesin metrajlar hesap edildikten sonra ikinci firmaya kalan değerler üzerinden hesap edilmesi gerektiğine, bu kararın uygulanmasından dolayı fazla bedel ödenmesinin kamu zararı olarak kabul edilmemesi gerektiğine, ilave olarak, aynı yılın beyanında gözükeceğinden dolay tasfiye hallerinde % 3 gelir vergisi tevkifatı kesilmemesi gerektiğine karar verilmiştir.

  Devamını Oku
 9. Yüksek Fen Kurulu
  Fesih ve Tasfiye

  Fesih ve tasfiye hallerinde; kesin hesap yapılan ve yapılmayan imalatların toplamının bulunup, yapılan imalat oranının götürü bedel tutarı ile çarpılması neticesinde bulunur.

  Devamını Oku
 10. Yüksek Fen Kurulu
  Süre ve Süre Uzatımı

  Yüklenicinin havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan döneminde çalışması halinde, çalışılan bu süre işin süresinden indirilemez.

  Devamını Oku
 11. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Hazırlık İşlemleri

  % 25 yüklenici karı ve genel giderlerin içeriği nasıldır. Ne kadarlık kısmı yüklenici karıdır.

  Devamını Oku
 12. Yüksek Fen Kurulu
  Süre ve Süre Uzatımı

  Proje değişikliği sebebiyle yapılması geciken imalatlara ait yapım süresinin süre uzatımı olarak verilmesi ve ödeneklerin de buna uyarlı olarak aktarılması gerekir.

  Devamını Oku