1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Yönetmelik ve standartlarda düzenleme olmasına karşın, proje ve mahal listesinde herhangi bir belirleme yapılmamışsa, standartlara uygun olarak yapılacak işin bedeli sözleşme kapsamında değildir, iş artışı yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 2. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Projesinde olmayan bir imalat, pursantajda olduğu için veya yaklaşık maliyette bulunduğundan dolayı yapılmamasından dolayı hakkedişten kesinti yapılamaz.

  Devamını Oku
 3. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Yapım işleri genel şartnamesinin önceliği vardır ve bu sebeple teslime kadar yapılan elektrik giderlerinin yüklenici tarafından ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 4. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İmalatın uygulama projesindeki tip kesitte gösterildiği, ancak, teknik şartname, mahal listesi ve yaklaşık maliyete bağlı olarak çıkarılan pursantaj listesinde yer almadığı belirtilerek, bu imalat için yükleniciye ilave bir ödeme yapılamaz.

  Devamını Oku
 5. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Proje ve mahal listesinde yapılacak imalata yer verilmemiş, ancak, diğer ihale dokümanlarında yer verilmişse, bu imalat bedelinin götürü bedel içerisinde kabul edilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 6. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Granit Döşeme kaplamasının, uygulama projesinde... ve...mahallerinde gösterilmesine rağmen, mahal listesinde, sadece...mahalli ile bu mahalde yapılacak miktara yer verilip, ...mahallinde yapılacak olan kaplamaya listede yer verilmemiş olmasının bir eksiklik olduğuna, ancak; uygulama projesinde detaylarıyla yer verildiği sebebiyle ...mahallindeki döşeme kaplamasının aynı türde yapımının da sözleşme kapsamında olduğuna,

  Devamını Oku
 7. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İç ve dış denizlik yapılması iş kalemlerinin ihaleye esas uygulama projeleri plan ve kesitlerinde yer alması halinde, mahal listesinde olmaması ilave bedel ödenmesini gerektirmez.

  Devamını Oku
 8. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Uygulama projesinde yer almayan bir imalatın sadece teknik şartnamede yer alması yapılmasını gerektirmez, yapılması halinde ilave ödeme yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 9. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Uygulama projesinde yer alan imalatlar mahal listesinde yer almasa da yüklenici tarafından yapılmak durumundadır.

  Devamını Oku