1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yüksek Fen Kurulu
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Sözleşme ve eklerinin dışında bir imalat yapılmasına rağmen, bu imalatın fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun olması ve yeni duruma göre idarece kabul edilmesi durumunda daha az olan emeğin ve malzemenin değerinin tespiti için, işe ait pursantaj değerlerinin istinat ettiği veriler de dikkate alınarak, bahse konu imalatın tamamının yaptırılması halinde ödemede esas alınan pursantaj yüzdelerinden hareket edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 2. Yüksek Fen Kurulu
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı, yapı denetim görevlileri tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile kabul komisyonunun işyerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.

  Devamını Oku
 3. Yüksek Fen Kurulu
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Sözleşmenin 30.maddesi hükmüne göre geçici kabul eksiklikleri için tutulan % 3'lük kesinti tutarının kesin hesapla birlikte ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku