1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yüksek Fen Kurulu
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yasal iş artışının üzerinde artış ortaya çıkması halinde sözleşmenin genel hükümlere göre tasfiye edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 2. Yüksek Fen Kurulu
  Yeni Birim Fiyat

  İlave imalatların bedelleri yüklenicinin aşırı düşük teklif sorgulamasında verdiği açıklamalara göre veya yeni birim fiyat usullerine göre tespit edilebilir.

  Devamını Oku
 3. Yüksek Fen Kurulu
  Eser Sözleşmesi

  Kilitli parke taşı imalatının yapılacağı mahallin ölçüleri ile birlikte belirtilmiş olduğu, her ne kadar kilitli parkenin kalınlığı belirtilmemiş ise de minimum parke kalınlığının 8 cm olduğu, yapılan kısmın da bu olduğu göz önünde bulundurulduğunda en asgari şartlardaki parke imalatının gerçekleştirildiği, dolayısıyla parke imalatı detaylarının belirtilmemiş olması halinin yüklenici için bir mağduriyet oluşturmadığı.

  Devamını Oku
 4. Yüksek Fen Kurulu
  Götürü Bedel Sözleşme

  "... doğacak ilave imalat ve malzemeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.." düzenlemesinin yapılmasından anlaşılması gereken husus, ihale kapsamında verilen projelerde, sözleşmeden sonra maddede belirtilen teknik hususlar ile yangınla ilgili mevzuatın gereği olarak yapılması kuvvetle muhtemel olabilecek değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkabilecek ilave bedelin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ödenmesi gereğinin ortaya çıkabileceği, dolayısıyla yapılan bu düzenleme ile ilave bir bedelin ödenmesi imkanı ortadan kaldırılmıştır.

  Devamını Oku
 5. Yüksek Fen Kurulu
  Eser Sözleşmesi

  Proje ve mahal listesinde gösterilmeyen sıva imalatları ile ilgili olarak, fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu olabilecek imalatların ihale kapsamında gerçekleştirileceği, projesinde eksik olan ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren imalatların idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılabileceği ve yüklenicinin herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı düşünülmektedir.

  Devamını Oku
 6. Yüksek Fen Kurulu
  Götürü Bedel Sözleşme

  Uygulama projeleri ile elektrik işleri mahal listesi ve teknik şartnamesinde yer alan asansörün yapılacağında hiçbir tereddüt olmadığı, bu nedenle asansörün mütemmim cüzü olan taşıyıcı sisteminin de teknik zorunluluk nedeniyle yapılması gerektiği değerlendirilmekte olup, söz konusu imalatlar yapılmadığında binanın kullanılmasının da mümkün olmayacağı ve "Anahtar Teslimi Götürü Bedel" teklifin özüne de uygun düşmeyeceği açıktır.

  Devamını Oku
 7. Yüksek Fen Kurulu
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yapım işlerinde yapımından vazgeçilen imalat kaleminin fiyatının yeni birim fiyat usul ve esaslarına göre bulunması gerektiğine, bu sebeple Pursantaj oranlarının kullanılmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

  Devamını Oku
 8. Yüksek Fen Kurulu
  Revize Birim Fiyat

  Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bir iş kaleminin yapılmasından vazgeçilmesi veya değiştirilmesi durumunda, diğer iş kalemlerindeki artışlar ile ilgili ödemelerinde, Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 31. maddesi hükümlerine uygun olarak revize birim fiyat uygulamasının yapılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

  Devamını Oku
 9. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Uygulama projesinde yer almayan bir imalatın sadece teknik şartnamede yer alması yapılmasını gerektirmez, yapılması halinde ilave ödeme yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 10. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Uygulama projesinde yer alan imalatlar mahal listesinde yer almasa da yüklenici tarafından yapılmak durumundadır.

  Devamını Oku