1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Az İşe Çok Para Ödenmesine Engel Olun

Hem ihale mevzuatının kurgulanmasında hem de ödemelerin yapılmasında, istekliler tarafından verilen teklif mektubu eki cetveldeki fiyatların o iş kaleminin yapılabilirlik fiyatı olduğu kanaati hakimdi...

Devamını Oku

İhale Olmayan Doğrudan Temin Yönteminde Niçin Yasaklılık Teyidi Yapılıyor?

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bu...

Devamını Oku

Fiyat Farkı Ödemelerinden Sözleşme Damga Vergisi ve İhale Karar Vergisi Kesilmesi Gerekmemektedir

Fiyat farkı ödemelerinden sözleşme damga vergisi ve ihale karar vergisi kesilmesi gerekip gerekmediği tereddüt konusu olabilmektedir....

Devamını Oku

Teklif Mektubu Eki Cetvelin Her Sayfası Neden İmzalı Olmalıdır?

Birim fiyat ihalelerde teklif mektupları eki cetvelleriyle oluşturulmakta ve idareler de ihtiyaç kalemlerini bu cetvellere yazmaktadırlar. Söz konusu cetveller bazı hallerde sayfalarca olabilmektedir....

Devamını Oku

Gecikme Cezası İş Artışları Dahil Bedel Üzerinden Mi Kesilmelidir

Gecikme cezasının matrahına iş artışlarının dahil edilip/edilmeyeceği tartışma konusu olmaktadır....

Devamını Oku

Geçici Teminatın Verildiği Kadarı Mı Gelir Kaydedilir?

İhalelerde geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerde, verilen teminatın tamamı mı yoksa % 3'ü mü gelir kaydedilir?...

Devamını Oku