1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Üst Yönetici, Belediye Başkanları, İhale Yetkilisi Olabilir Mi?

Bu makalede Belediyelerin üst yöneticisi olan Belediye Başkanlarının ihale yetkilisi olup olamayacakları açıklığa kavuşturulacaktır....

Devamını Oku

Yüklenicilere Yapılacak Hakediş Ödemelerinden Amme Alacağının Tahsili ve İdarelerin Sorumlulukları

İhale mevzuatına göre sözleşmesi imzalanan işlerde, hakediş ödemeleri yapılırken yüklenicilerin kamu borcu olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Borcu olduğu halde öde...

Devamını Oku

Doğrudan Teminle Alım: İhtiyacın Kısımlara Bölünerek Doğrudan Temin Limitinin Altına Çekilmesi

İdarelerce ihtiyaçların ihale yöntemi olmayan doğrudan temin usulüyle temin edilmesi 4734 sayılı Kanun gereği mümkündür. Ancak, ihaleden kaçınmak, temel ilkelerd...

Devamını Oku

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve İş Deneyim Belgesi Örneği

İhaleye katılımda düzenlenen yeterlik kriterlerinin, yönetmeliklerde öngörülen şartlara uygun olarak düzenlenmemesi ve yönetmeliğe aykırı olarak düzenlenen yete...

Devamını Oku

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Doğrudan Teminde Uygulanması Sorunu

Doğrudan temin yöntemi ihale usulü değildir. İhale usulü olmayan doğrudan temin yönteminde ihaleye fesat karıştırma suçunun olup olmayacağı tartışmalı olmakla birlikte son k...

Devamını Oku

İhale Usullerinin Kullanılmasında İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Ortaya Çıkış Şekilleri

İhale usullerinin yanlış belirlenmesi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Açık ihale yöntemi yerine pazarlık usulü ile ihale yapılması doğru olmamakla birlikte bu davranışın ceza h...

Devamını Oku