1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İhalelerde Birleştirilmiş Mali Raporlarla Katılabilir Mi?

Kamu ihalelerine katılmak isteyen istekliler son zamanlarda birleştirilmiş bilançolar veya diğer mali tablolar ile ihalelere katılım sağlamaktadırlar....

Devamını Oku

İhaleye Girmek İçin (Yeni) Şirket Kuranlara Gerekli Evraklar ve Dikkat Edilecek Hususlar

İhalelere katılmak için şirket kurulabilir. Yeni kurulan şirketlerin sunacağı belgeler sınırlı olacağından, ihale yeterlik kriterlerinin tamamının karşılanması mümkün olamayacağından,...

Devamını Oku

İhale Mevzuatı Açısından Şirketlerin Yeniden Yapılandırılmaları, Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirme

Şirketler çeşitli nedenlerle yapılarında değişikliğe gidebilirler. Bu değişiklik şirketlerin yeniden yapılandırılması olarak kabul edilmekte ve üç kısımda ele alınmaktadır: Şirket b...

Devamını Oku

İhale Mevzuatında Banka Referans Mektubu ve Sorunlu Konular

İhalelerde ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak istenebilecek belgelerden birisi banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, aday ve isteklinin bankalar nezdindeki mevduatını ve kredibilite...

Devamını Oku

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir Mi?

Bu makalede vakıf yükseköğretim kurumlarının hukuki statüleri,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamda bulunup bulunmadıkları ve bu kurumların kendilerine yapılan iş ve hizmetlerle ilgili...

Devamını Oku

İhalelerde Ekonomik ve Mali Yeterlik Kritelerinin Karşılanması İçin Yapılan Muhasebe Hileleri ve Yöntemler

Bilanço ve ciroyu gösteren gelir tabloları üzerinde oynamalar olabilmekte, ihalelere katılımda yeterliğin sağlanması amacıyla bu belgelerde değişiklikler yapılabilmektedir. Makalemizd...

Devamını Oku