1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Sözleşmenin Devri ve Devrin Şartları

Çalışmamızda ihale hukuku açısından sözleşmenin devri için gereken şartların neler olduğu, normal süresi bitmiş olan bir sözleşmenin devrinin mümkün olup olmadığı sorularına yanıt verilmeye çalışılaca...

Devamını Oku

Sözleşme Hukukunda Sözleşmenin Devri Maddesi ve Değerlendirilmesi

4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, sözleşmelerin devri konusu, var olan tartışma konuları da dikkate alınarak başlıklar halinde bu yazımızda ele alınacaktır....

Devamını Oku

Sözleşmenin Devrinde Aranan Zorunlu Haller Nelerdir?

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 16.maddesi gereği, sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak sözleşmenin devrinin şartlarından biri olan...

Devamını Oku