1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İhale Yetkilisi Kimdir? Şikayet Başvurusunun İncelenmesi Aşamasında İhale Yetkilisi Karar Değiştirebilir Mi?

Yazımızda, aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye şikayet başvurusu üzerine incelemenin kim tarafından yapılacağı, inceleme neticesinde ne tür kararlar alınacağı, incelemeye ilişk...

Devamını Oku

Şikayet Ehliyeti, Şikayet Ehliyetini Sona Erdiren Hususlar ve Tekliflerin Değerlendirilmesi Sürecine Yansımaları

Hangi durumların ihale sürecindeki şikayet ehliyetini ortadan kaldıracağının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Şikayet ehliyetinin hangi durumlarda sona ereceği önemlidir, zira bu durumda idare v...

Devamını Oku

Kamu Alım ve ŞikÂyet Sürecindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

19.02.2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun ...

Devamını Oku

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesinde Süre Karışıklığı

“Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu”nda 12.06.2015 tarih ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de değişiklik yapılmıştır. Değişiklikten önce idareler sadece tebligatın nasıl yapılacağı hususunda ter...

Devamını Oku

İptal Edilen İhaleler Şikayet Konusu Olabilir Mi?

Kamu İhale Kanununda ihalelerin, ihale süreci içerisinde iptaline ilişkin olarak özel düzenlemeler mevcuttur. Bu çalışmada, iptal kararlarına karşı başvuru yolları ele alınacaktır....

Devamını Oku

Kamu İhalelerinde Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı

Bu çalışmada; genel olarak bireysel başvuru, bireysel başvuru hakkının şümulü ele alınacak olup, kamu ihalelerinde ikincil bir hak arama yolu olup olmayacağının analizi yapılacaktır....

Devamını Oku