1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Hakediş Ödemelerinde Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk) Borcu Sorgulaması

Makalemizde yüklenicilerin SGK’ya olan borçları ile vergi borçlarının sorgulanması ve bir borcun mevcudiyeti halinde nasıl bir yol izleneceği değerlendirilecektir....

Devamını Oku

Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk) Primi Ödemelerinde Teknik Şartname Hükümlerinin Durumu

Bir Kamu İhale Sözleşmesinin uygulanması sırasında, teknik şartnamede aksine hüküm bulunduğunda ihaleye ilişkin yapım işinde teknik personelin iş programına göre işin kendi mesleği...

Devamını Oku

İş Ortaklığına Yapılacak Ödemeler Ortaklardan Birine Yapılabilir Mi? Fatura Kim Tarafından Kesilmelidir?

İş ortaklıklarının ayrı mükellefiyet tesis edip etmeyecekleri tartışma konusu olmakta, uygulamada pilot ortaklar tarafından kesilen faturalar üzerine de hakediş ödemeleri yapılmaktadır....

Devamını Oku

Sgk ve Vergi Borcu Olup Da Hakediş Ödemelerini Tam Alanların Kullandıkları Yöntemler

Kamu kurum ve kuruluşlarına iş yapan ve alacağı olan kimi yüklenicilerin SGK veya Vergi borçları olabilmektedir. Bu borçların hakedişten kesilmesini istemeyen ve hakedişlerin tam ol...

Devamını Oku