1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Şirketlere Ambalaj Atıkları Toplama İmtiyazı Doğrudan Verilemez

Ambalaj atığı toplama imtiyazı belediyeler tarafından şirketlere herhangi bir ihale usulü uygulanmadan verilmektedir. İmtiyazın 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre verilmesi gerekir...

Devamını Oku

Faaliyet Alanı İhalelerde Önemli Değildir

Faaliyet alanı içerisinde yer almayan bir işin ihalesine katılma halinde, bu kişilerin ihale dışı bırakılması hukuki değildir....

Devamını Oku

Teklif Zarfı İçerisindeki Teklif Olmayan Belgeler Yasaklamayı Gerektirmemelidir

Teklif zarfının içerisinden çıkan teklif mahiyetinde olmayan teklifl mektupları yasaklılık için gerekçe olamaz....

Devamını Oku

Şirket Müdürleri veya Vekiller Hakkında Yasaklılık Teyidi Yapılamaz

Şirket müdürleri ve/veya teklif mektubunu imza eden vekil kişiler hakkında yasaklılık teyidi yapılması, yasaklı ise istekli hakkında işlem tesis edilmesi hukuki değildir....

Devamını Oku