1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Teknik Şartnamede İstenilen Belgeler Sunulmadı Diye İstekliler Değerlendirme Dışı Bırakılmamalıdır

İdari şartname ve ihale ilanında yer verilmeyen yeterlik kriterlerinin teknik şartnamede düzenlendiği görülmektedir. Bu durumda teknik şartnamede istenilen belgeler isteklilerce sunulmaz ise nasıl bir...

Devamını Oku

Aynı Bankanın Bütün Şubeleri Aynıdır

Banka referans mektubunu düzenleyen banka şubesi dışında aynı bankanın başka bir şubesi tarafından belgenin “aslı gibidir” kaşesi ile onaylanmasının mümkün olup olmadığı tereddüt konusu olabilmektedir...

Devamını Oku

İptal Edilen İhaleler Şikayet Konusu Olabilir Mi?

Kamu İhale Kanununda ihalelerin, ihale süreci içerisinde iptaline ilişkin olarak özel düzenlemeler mevcuttur. Bu çalışmada, iptal kararlarına karşı başvuru yolları ele alınacaktır....

Devamını Oku

Sgk ve Vergi Borcu Olup Da Hakediş Ödemelerini Tam Alanların Kullandıkları Yöntemler

Kamu kurum ve kuruluşlarına iş yapan ve alacağı olan kimi yüklenicilerin SGK veya Vergi borçları olabilmektedir. Bu borçların hakedişten kesilmesini istemeyen ve hakedişlerin tam olarak ödenmesini ist...

Devamını Oku

Kamu İhalelerinde Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı

Bu çalışmada; genel olarak bireysel başvuru, bireysel başvuru hakkının şümulü ele alınacak olup, kamu ihalelerinde ikincil bir hak arama yolu olup olmayacağının analizi yapılacaktır....

Devamını Oku