1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Teklif Mektubu Eki Cetvelin Her Sayfası Neden İmzalı Olmalıdır?

Birim fiyat ihalelerde teklif mektupları eki cetvelleriyle oluşturulmakta ve idareler de ihtiyaç kalemlerini bu cetvellere yazmaktadırlar. Söz konusu cetveller bazı hallerde sayfalarca olabilmektedir....

Devamını Oku

Gecikme Cezası İş Artışları Dahil Bedel Üzerinden Mi Kesilmelidir

Gecikme cezasının matrahına iş artışlarının dahil edilip/edilmeyeceği tartışma konusu olmaktadır....

Devamını Oku

Geçici Teminatın Verildiği Kadarı Mı Gelir Kaydedilir?

İhalelerde geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerde, verilen teminatın tamamı mı yoksa % 3'ü mü gelir kaydedilir?...

Devamını Oku

Ekap Kayıt Zorunluluğu Yeterlik Kriteri Değildir

İhale dokümanı almak ve ihaleye katılmak için EKAP'a kayıt zorunluluğu 4734 sayılı Kanuna aykırıdır....

Devamını Oku

Davet Edilmeyen Firmalar Da İhaleye Alınmalıdır

Davet usulü yapılan pazarlık ihalelerinde, davet edilmeyen firmaların da ihalelere katılmasına Danıştay izin vermektedir....

Devamını Oku

Yasak Fiil veya Davranışlarda Teminat Gelir Kaydedilmez

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 17 inci maddesi gereği yasak fiil ve davranışta bulunanların geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi hakkında...

Devamını Oku