1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Seyahat, Konaklama ve İaşe Harcamalarının, Belediyelerde Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Kapsamında Ele Alınması

Bu yazıda belediyelerde “temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşe alımlarında” uygulamada tereddüt yaratan hususlar üzerinde durulacaktır....

Devamını Oku

Tck Kapsamında Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu

TCK’nin 236. maddesinde; kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler ile bünyesinde faaliyet gösteren vakıflar, kamu ya...

Devamını Oku

Kamu Mallarının Alternatif Değerlendirme Usulleri, Yöntemleri

Bu makalede, devlet mallarının değerlendirme yöntemlerinden geleneksel değerlendirme yöntemlerinin kısa bir eleştirisi yapılarak, alternatif değerlendirme yöntemleri üzerinde durul...

Devamını Oku

Kamu İhale Mevzuatında Mücbir Sebep Halleri

Bu çalışmada 4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinin neyi ifade ettiği açıklanacaktır....

Devamını Oku

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Temel İlkelerinin Anlamı Nedir, Neyi İfade Eder?

Tüm kanunların ilkeleri düzenleyen maddeleri o kanunun temel yaklaşımını ve ruhunu ortaya koyar. Diğer bir ifadeyle; kanunun uygulanmasında veya yorumlanmasında baz alınacak çer&ccedi...

Devamını Oku

Delil Sözleşmesi Nedir? İhale Dokümanlarının Delil Sözleşmesi Özelliği

Bu yazımızda kamu kurumları ile yüklenicilerin imzaladıkları sözleşmelerin ve sözleşme eki şartnamelerin hukuki durumu ve tarafları bağlayıcılığının yanında, bu hükümlerin tar...

Devamını Oku