Geçici Teminat Mektubunu İdarenin Haberi Olmaksızın Bankaya İade Edilmesi Yasak Fiil ve Davranış Olacak Mıdır?

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Geçici Teminat Mektubunu İdarenin Haberi Olmaksızın Bankaya İade Edilmesi Yasak fiil Ve Davranış Olacak Mıdır?
Özeti :

Elektronik İhalede ilk oturumdan sonra idarenin onayı olmadan geçici teminat mektubu iade edilmesi durumunda nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalınabilir?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Geçici Teminat Mektubunu İdarenin Haberi Olmaksızın Bankaya İade Edilmesi Yasak fiil Ve Davranış Olacak Mıdır?

Elektronik İhalelerde yeni dönemde ihale esnasında ihale komisyonunun önüne zarf içinde sunulan belgeler yeterlilik bilgileri tablosunda idareye sunulmaktadır.

Peki ihale bittikten sonra bir şekilde ilk iki sırada olmayan firma ihaleden hemen sonra geçici teminat mektubunu bankaya iade etmiş olsa firmanın ihale sonuçlanmadan bu geçici teminat mektubunu iade etmesi fiili yasak fiil ve davranışlar değerlendirilecek midir?

Bu soruya Kamu İhale Kurumu şu şekilde bir karar vermiştir.

“…geçici teminat mektubunun idarenin bilgisi dışında bankaya iade edilmesi fiilinin 4734 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında değerlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Ancak şunu da ifade etmek gerekir bu karar oy çokluğu ile verilen bir karardır. Kamu İhale Kurumu her an içtihat değiştirebilir.

Bizden belirtmesi...

İHALE SÜRECİNDEKİ SORUNLARINIZLA İLGİLİ OLARAK DANIŞMANLARIMIZA GÜNÜN HER SAATİ ULAŞABİLİRSİNİZ.