1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Fiyat Farkı Örnek Hesaplamaları, Profesyonel Destek İçin Arayınız

Bu çalışmamızda, hizmet alımı işlerinde yeni fiyat farkı hesaplamalarının nasıl olacağı üzerinde durulacak ve olası hataların en baştan önlenebilmesi için örnek hesaplamal...

Devamını Oku

Kron - Köprü Döküm ve Porselen/akril Vb. İhalelerde Dikkat Edilecek Hususlar

Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtildiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu artık hastaların tek tek kendilerine başvurmasını engellemek ve bu yöndeki protez tedavisini hizmet alımı yoluyla b...

Devamını Oku

İhalelerde Ayni Giderlere % 4 Sözleşme Gideri ve Genel Giderler Eklenecek Midir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun asırı düsük teklif sorgulaması kurgusunun yeniden dizaynı ve devamında ikincil mevzuatlarda yapılan değisiklikler neticesinde, hizmet alım ihalelerinde asırı...

Devamını Oku

Emekli Çalıştırılan İşlerde Hakediş Ödemeleri Normal Yapılıyorsa Hata Bulunmaktadır

Hizmet alım ihalelerinde emekli personellerin çalıstırılması yaygındır. Bu tür kisilerin çalısması durumunda idarelerce hakedis ödemeleri yapılırken, bu kisilerin özel dur...

Devamını Oku

Çalışılmayan Günlere İlişkin Yemek ve Yol Bedelleri Kesilir Mi?

Hizmet alım ihalelerinin büyük kısmında (Personel çalıştırılmasına dayalı olsun veya olmasın) ihale konusu işte çalışan kişilere yemek ve yol yardımı yapılmaktadır. Bu yardım &...

Devamını Oku

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller ve Araç Kiralama İhalelerine Yansımaları

237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesi dayanak yapılmak suretiyle 17.03.2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usulle...

Devamını Oku