1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Engelli Personel Çalıştırılmasının Hakediş Uygulamaları Açısından Yansımaları ve Sgk Mevzuatı

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde yükleniciler tarafından çalıştırılması gereken engelli personel ve bu personelin çalıştırılmasının sosyal güvenlik sistemimize bakan yönü maka...

Devamını Oku

Hizmet Sözleşmelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti Mümkün Müdür, Nasıl Uygulanacaktır?

Yapım işlerinde yaygın bir şekilde uygulanmakla birlikte, hizmet alım ihalelerinde neredeyse hiç uygulanmayan yeni birim fiyat usulünün bilinmesi ve uygulanması ihalelerde, özellikle sözleşme sürecind...

Devamını Oku

Araç Kiralama İhaleleri ve Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller

Araç kiralamalarına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı yazımında gerekli dikkatin gösterilmediği açıktır. Kararda yer alan ifadeler de bunu net olarak göstermektedir. Kararda kullanılan brüt asgari ücreti...

Devamını Oku

Taşeron İşçilere Kıdem Tazminatı Ödenmesi

6552 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 112 nci maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilen personel çalıştırılmas...

Devamını Oku

İşin Süresi ve Hizmet Alımlarında Süre Uzatımı Uygulamaları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihalesi ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre de sözleşmesi yapılan hizmet alım ihalelerinde çeşitli sebeplerle iş zamanında tam...

Devamını Oku

Fiyat Farkı Örnek Hesaplamaları, Profesyonel Destek İçin Arayınız

Bu çalışmamızda, hizmet alımı işlerinde yeni fiyat farkı hesaplamalarının nasıl olacağı üzerinde durulacak ve olası hataların en baştan önlenebilmesi için örnek hesaplamalar yapılacaktır. Fiyat farkı ...

Devamını Oku