1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Hizmet Alımlarında Muayene ve Kabul Sürecine Yönelik Değerlendirmeler

Bu makalede, hizmet alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerine farklı bir açıdan yaklaşılarak uygulamada kamu idarelerinin karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri problemler ortaya konulmaya ça...

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Muayene ve Kabul Süreci

Muayene ve kabul süreci hizmet alımlarında, hizmetin süreklilik arz edip etmediğine göre değişmektedir. Yüklenicinin başvuruda bulunduğu veya bulunmadığı hallerde hizmet alımlarında muayene nasıl yapı...

Devamını Oku

Muayene İşlemlerinin Zamanında Yapılmaması İdareler Açısından Hak Kaybına Neden Olur Mu?

Sözleşmelerde idarelerin kaç gün içerisinde muayene işlemlerini yapacağı belirtilmektedir. Bu düzenleme delil sözleşmesi mahiyetinde olup, bu sürede yapılmayan muayeneler idareler açısından sorun teşk...

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Kesin Hesap Raporu ve Mahiyeti

Hizmet alımlarında muayene kabul işlemleri yapıldıktan sonra, 60 gün içerisinde kesin hesap raporunun çıkartılması gerekir. Söz konusu rapor yüklenicinin alacak ve borcu olup olmadığını ortaya koyan b...

Devamını Oku

Garanti Süresi Olan Hizmetlerde Kabul

Bazı hizmet alımlarında garanti süresi öngörülmektedir. Garanti süresi öngörülen hizmetlerde kabul işlemleri kural olarak garanti süresi sonunda yapılmalıdır....

Devamını Oku

Kabul Sürecindeki Bakım ve Giderler Yükleniciye Mi Aittir?

Hizmetin idareye teslim edilmiş olması yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Kabul sürecinde ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi yükümlülüğü de yükleniciye aittir....

Devamını Oku