1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Emekli Çalıştırılan İşlerde Hakediş Ödemeleri Normal Yapılıyorsa Hata Bulunmaktadır

Hizmet alım ihalelerinde emekli personellerin çalıstırılması yaygındır. Bu tür kisilerin çalısması durumunda idarelerce hakedis ödemeleri yapılırken, bu kisilerin özel dur...

Devamını Oku

Çalışılmayan Günlere İlişkin Yemek ve Yol Bedelleri Kesilir Mi?

Hizmet alım ihalelerinin büyük kısmında (Personel çalıştırılmasına dayalı olsun veya olmasın) ihale konusu işte çalışan kişilere yemek ve yol yardımı yapılmaktadır. Bu yardım &...

Devamını Oku

Yüklenicilerin Geçici Hakedişlere İtiraz Şekli ve Kaybedilen Haklar

Hakedişlere usulüne göre itiraz edilmesi gerekir. İtiraz edilmeyen hakedişler yükleniciler açısından kesinlik kazanacağı gibi, usulüne göre itiraz edilmeyen hakedişlerd...

Devamını Oku

Ara Hakedişler İdarelerce Sonradan Düzeltilebilir Mi?

Ara hakedişler yükleniciler açısından kazanılmış hak kabul edilmemektedir. Bu sebeple ara hakedişlere giren hatalı işlerin bedelleri daha sonraki hakedişlerden kesilebilir....

Devamını Oku

Hakediş Ödemelerinde Sgk ve Vergi Borcu Kontrolleri

Hakediş ödemeleri yapılırken SGK borcu yoktur belgesi ile vergi borcu yoktur yazılarının aranması, ilave olarak hakediş arka sayfasında yer verilen bilgilerin de dikkatle doldurulması gerekir....

Devamını Oku

Götürü Bedel Hizmetlerde Hakediş Ödemeleri

Götürü bedel hizmet alımlarında yapılmayan iş kalemi fiyatlarının tespiti zor olduğu gibi, iş eksilişlerinin ortaya konulması da zordur. Ancak, götürü bedelin mahiyeti uy...

Devamını Oku