28.09.2016 Tarihli En Son Yayımlanan Kamu İhale Kurulu Kararları Sitemize Yüklenmiştir. Bu Kararlarda Neler Bulacaksınız?

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
28.09.2016 TARİHLİ EN SON YAYIMLANAN KAMU İHALE KURULU KARARLARI SİTEMİZE YÜKLENMİŞTİR. BU KARARLARDA NELER BULACAKSINIZ?
Özeti :

28.09.2016 tarihli en son yayımlanan Kamu İhale Kurulu kararları sitemize yüklenmiştir. Bu kararlarda neler bulacaksınız?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

28.09.2016 TARİHLİ EN SON YAYIMLANAN KAMU İHALE KURULU KARARLARI SİTEMİZE YÜKLENMİŞTİR.

BU KARARLARDA NELER BULACAKSINIZ?

Banka referans mektubunda bulunması gereken bilgileri içermeyen banka referans mektubu teyit belgesinden yola çıkılarak banka referans mektubu tamamlatılabilir mi?

Teklif dosyası kapsamında alt yüklenicilere yaptırılacak işlere ilişkin herhangi bir liste sunulmadığı gerekçesiyle istekli değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmayan işlerin tutarları iş deneyim tutarının belirlenmesinde değerlendirmeye alınır mı?

Aşırı düşük teklif açıklamasında “Açıklama istenilmeyen maliyet kalemleri ile savunmada oluşabilecek hata ve noksanlar karşılığı” ve “Firma Karı”  denilmek suretiyle maliyet öngörülebilir mi?

Hayatın olağan akışına ve ticari gerçekliklere uygun olmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamaları reddedilebilir mi?

Teftiş kurulu raporuna istinaden ihale iptal edilebilir mi?