1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Hukuki Sorunlar Yüklenici ile Anlaşılarak Çözülebilir Mi?

Hukuki sorunlar yüklenici ile anlışalarak bazı hallerde çözüme kavuşturulabilir. Buna imkan veren yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlara sulhen çözüm yöntemleri adını vermekteyiz....

Devamını Oku

Sözleşmeden Sonra veya Yeni İhale Yapılıncaya Kadar İş Yapılması Halinde Ödeme

Sözleşme süresi bittikten sonra alım yapılmasına devam edilmesi veya ortada ihale olmadığı halde alım yapılması hali vekaletsiz iş görme olarak kabul edilmekte ve yüklenicilere bu kapsamda ödemeler ya...

Devamını Oku

Yazılı Sözleşmesi Olmayan, Sözlü veya İhalesiz Yaptırılan Hizmetlerde Ödeme

Kanuna aykırı olarak, ihalesiz veya sözlü olarak yaptırılan hizmet alımlarının bedellerinin vekaletsiz iş görme hükümlerine göre ödenmesi gerekir. Bu noktada hiç ödenmemesi söz konusu olmadığı gibi yü...

Devamını Oku

Sözleşme Uygulamalarında Zamanaşımı Süreleri

Zamanaşımı uygulaması 6098 sayılı Kanunda yapım işleri ve hizmet alımları için farklı ele alınmıştır. Hizmet alımlarının mahiyeti de dikkate alınarak sürelere dikkat edilmesi gerekir....

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Sosyal Güvenlik Kurumunun Yeri

Sözleşmeler imzalandıktan sonra bildirimler SGK ya yapılacağı gibi, hakediş ödemelerinden önce SGK dan borcu yoktur ve kesin teminat iade edilirken de SGK dan ilişiksizlik belgesi aranmalıdır....

Devamını Oku

Hizmet Alım Sözleşmelerine Hakim Olan İlkeler

Hizmet alımları sözleşme uygulamaları yorumlanırken, ilkelere riayet edilmesi gerekir. Bu bağlamda sözleşmenin doğru ele alınması ve dokümanların önceliği önemlidir....

Devamını Oku