1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminat Yüklenici Borcuna Mahsup Edilebilir Mi?

Sözleşmenin feshi halinde gelir kaydedilecek teminatların yüklenici borcuna mahsubu mümkün olmadığı gibi, gelir haricinde kullanılması da olanaklı gözükmemektedir....

Devamını Oku

Sözleşmenin Feshinin Geçerlik Zamanı

Sözleşmenin feshi, sebebine de bağlı olarak yürürlüğe girer. Bazı hallerde hemen sözleşme feshedilmiş sayılırken, bazı hallerde sözleşmenin feshi için 7 günlük sürenin geçmesi gerekir....

Devamını Oku

Sözleşmenin Feshi ve Sebepleri

Sözleşmeler taraflarca feshedilebilir. Ancak, yapılacak fesihlerin bir kısmında müeyyideler uygulanmaktayken, yüklenicinin ölümü ve mücbir sebep gibi bazı hallerde de müeyyide uygulanmamaktadır....

Devamını Oku