1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Harcamalar Üzerinden Ödenen Kdv, Belediyelerde İndirim Konusu Yapılabilir Mi?

Belediyeler açısından yapılan incelemelerde “devreden KDV” hesabının sürekli devir verdiği ve neredeyse devlete hiç KDV ödenmediği anlaşılmaktadır. Belediyelerde devreden KDV hesabının sürekli artık v...

Devamını Oku

Belediyelerin Vergi Sorumlulukları ve Kapsamlı Değerlendirme

Belediyeler, taraf oldukları bir takım işlemlerde vergi mükellefi olmadıkları halde, karşı tarafın (muhatabın) vergisini istihkakından kesmek veya makbuz karşılığı tahsil etmek suretiyle onun adına ve...

Devamını Oku

Kamu Zararı Nedir? Düzenlemeler ve Yargı Kararları Çerçevesinde Kamu Zararı

Mevzuata aykırı olarak gerçekleşip aşağıda açıklandığı üzere kamu zararının diğer unsurlarını da içeren ve kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olan işlemler 5018 sayılı Kanunun 71’inci m...

Devamını Oku

Vergi Mükellefiyeti ve Belediyelerde Uygulaması

Bu yazıda belediyelerin ve bunlara ait veya bağlı iktisadi işletmelerin çeşitli vergi kanunları karşısındaki mükellefiyetleri mevzuat, uygulama ve içtihatlar ışığında analiz edilecektir....

Devamını Oku

Gelir Getirici Taşınmazların Kiraya Verilmesinde Kdv Uygulaması, İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi

Bu makalemizin konusu büfe, kantin ve kafeterya gibi yerlerin kira gelirlerinden KDV alınıp alınmaması gerektiği konusu ile ilgili görüşlerimizi okuyucularla paylaşmaktır....

Devamını Oku

İşletme Haklarının Kiralanması İşlemlerinin Kdv Karşısındaki Durumu ve Konuya İlişkin Sayıştay Daire Kararları

Makalemizin konusu, kamu kurumlarının sahip oldukları taşınmazlar ile işletme haklarının kiralanması işlemlerinin Katma Değer Vergisi Kanunundaki yeridir....

Devamını Oku