1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İl Özel İdarelerinin Sıhhi Müesseselerin Denetiminde Yetkisi Var Mıdır?

Bu çalışmamızda İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılan ve denetlenen sıhhi müesseselerin ruhsat ve denetimine ilişkin hukuki durum ve fiili durum değerlendirilecektir....

Devamını Oku

Alacak Takip Sürecinde Strateji Birimlerinin Sorumlulukları ve Görevleri

Bu makalede Strateji Geliştirme Birimleri’nin rolleri, sorumlulukları ve rollerinden biri olan alacakların takip süreci ile alakalı olarak ortaya çıkan sorunlara değinilerek çözüm önerilerinde bulunul...

Devamını Oku

Özel Yetenek Sınavlarında Görevlendirilen Kişilere Ödeme Yapılabilir Mi?

Yönetim kurullarınca belirlenerek rektörlük makamınca olur verilen jüri üyeleri ile raportöre kurum bütçesinden jüri üyesi ve raportör ücreti ödenip ödenemeyeceği konusunda bir değerlendirme yapılacak...

Devamını Oku

Belediye Gelirlerine Haciz Konulması, Genel Bütçe Gelirlerinden Belediyelere Aktarılan Paylara Haciz Konulabilir Mi?

Belediyelere genel bütçe gelirlerinden aktarılan kaynakların haczedilip haczedilemeyeceği ve nasıl tutulacağı bu makalede ele alınmakta olup, konu Yargıtay kararları ile izah edilmektedir....

Devamını Oku

Duran Varlık Hesap Gruplarında Yapılan Muhasebe Hataları ve Sayıştay Mali Denetimi

Mali tabloların gerçeği yansıtması muhasebe yönetmeliklerinde yer verilen düzenlemelere uygun muhasebe kayıtları ile mümkün olabilecektir. Yapılan incelemeler esnasında mali tabloların gerçeği yansıtm...

Devamını Oku

Dönen Varlık Grubunda Sıklıkla Yapılan Muhasebe Hataları ve Sayıştay Mali Denetimi

Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi ile mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesine ilişkin yürü...

Devamını Oku