Doğrudan Teminde Hakediş Raporu Düzenlenir Mi?

Hizmet Alımları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
DOĞRUDAN TEMİNDE HAKEDİŞ RAPORU DÜZENLENİR Mİ?
Özeti :

Doğrudan temin ile gerçekleştirilen alımlarda hakediş raporu düzenlenmesinin gerekli olup olmadığı sıkça sorulan sorulardandır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerimizin ihale prosedürlerindeki zorunluluklara uymaksızın gerçekleştirmesini amaçladığı kanundaki ihale süreçlerine göre basitleştirilmiş bir kamu alım çeşididir.

Ancak çeşitli hukuki (yönetmelik, tebliğ vb.) düzenlemeler nedeniyle doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar zorlaştırılabilmektedir.

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri yönetmeliği Hak ediş Raporu başlıklı 6’ncı maddesinde aşağıdaki düzenleme bulunmaktadır:

 “İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme ve/veya şartname hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen hakediş raporları düzenlenir.

a) Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4): Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.

b) Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 5): Bu rapor, hizmet işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Hizmet türüne ve işin özelliğine göre yalnızca ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.”

Görüleceği üzere mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliği doğrultusunda eğer doğrudan temin ile gerçekleştirilen söz konusu hizmet veya yapım işi sözleşmeye bağıtlanmış ise hak ediş raporlarının da düzenlenmesi gerekmektedir.

 Kamu İhale Genel Tebliğ hükmü doğrultusunda eğer doğrudan temin ile gerçekleştirilen yapım veya hizmet işi belirli bir süreyi kapsamaktaysa bu alımın sözleşmeye bağıtlanması zorunludur. Dolayısıyla bu tarz alımları gerçekleştiren belediyelerimiz ödeme evrakına diğer belgelerle birlikte hak ediş raporu ve ekli belgeleri de düzenlemek durumunda kalacaklardır.

İhale sürecinde gerçekleştirilecek alımlar için hak ediş raporu hazırlanması işin bedelinin izlenmesi ve kontrol amaçlı normal karşılanabilecekken; doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilen hizmet ve yapım işlerinde hakediş raporlarının düzenlenmesi doğrudan temin yöntemiyle alımların ruhuna uygun olmadığı tarafımızca değerlendirilmektedir.

 

Doğrudan temin konusuna yönelik kapsamlı bir yazı okumak için ANALİZİMİZİ okuyabilirsiniz.