1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Üst Yöneticilerin Kamu Zararının Tespitindeki Rolü ve Faaliyet Raporlarının Buna Etkisi

Kamu mali yönetim sistemimizde yer almaya başladığı günden bu yana gerek tespiti gerekse takip ve tahsiline yönelik uygulamalar nedeniyle tartışma konusu olmaya devam eden kamu zararına ilişkin genel ...

Devamını Oku

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İç Kontrol ve Süreci

Kamu kaynaklarının dengeli, verimli ve etkin kullanılmasını amaç edinmiş olan 5018 sayılı kanunda, kamu harcamasının mevzuata uygunluğunun kontrolü konusunda çoklu bir kontrol süreci oluşturulduğu gör...

Devamını Oku

Risk Odaklı Denetim ve Muhasebe Yetkilisinin Etkisi

Kamu harcamalarının boyutu ve harcamacı birimlerin fazlalığı mevcut denetim faaliyetlerinin etkili biçimde ve tam anlamıyla yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda, süreçte yer alan aktörlerden m...

Devamını Oku

Genel Yönetim Sektörünün Kapsamı ve 5018 Sayılı Kanun

Bu bilgiler ve değişiklikler açısından baktığımızda, Kanunun kapsamında yer alan genel yönetim ile mali istatistikler bölümünde yer alan genel yönetim kavramı arasındaki farklılığı iki yönlü bir bakış...

Devamını Oku

İndirimli Emlak Vergisi Uygulaması Üzerine Değerlendirme

Bazı emlak vergisi mükelleflerinden tek meskene sahip olanlar için emlak vergisi oranı 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak % 0 olarak uygu...

Devamını Oku

Kamu Zararı Nedir, Kamu Zararı Kavramından Ne Anlaşılmalıdır?

5018 sayılı Yasanın 71. maddesiyle yapılan düzenlemeyle, “Kamu Zararı” kavramı spesifik bir şekilde tanımlanmıştır. Bahse konu Yasa maddesi gerek sistematik açıdan gerekse muhteviyatı itibariyle incel...

Devamını Oku