1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Kamu Sektöründe İç Kontrol ve İç Denetime İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İç kontrol, idarenin üst yöneticisi ve tüm çalışanları tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak etkin, ekonomik ve verimli yapılmasına ve raporlama aşamalarının güven...

Devamını Oku

Belediye ve İl Özel İdarelerinde Ön Mali Kontrol Süreci Nasıldır?

5018 Sayılı Yasa ile kamu yönetimimize giren ve kurumların öz kontrolünü ön gören iç kontrol araçlarından birisi de ön mali kontroldür. Ön mali kontrol ile ilgili yayımlanmış olan Usul ve Esasların ka...

Devamını Oku

Kamunun Taşınmazlarının Ne Şekilde Muhasebeye Kaydedilmesi Gerekir

Makalede bulunan konu başlıkları: Kaydedilmesi gereken taşınmazlar hangileridir? Taşınmaz kaydı, taşınmaza ilişkin hangi unsurları içerecek? Cins tashihi kim tarafından gerçekleştirilecek? Kayıt işlem...

Devamını Oku

Yediemin ve Yediemin Deposu Nedir? Ceza ve Tutukevlerindeki Depoların Kapatılması

Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları bünyesinde oluşturulan yediemin depolarının tasfiyesi, yıllardır atıl kalmış, ekonomik ömrünü yitirmiş bu nedenle muhafazasının anlamının kalmadığı mahcuz malları...

Devamını Oku

Binalardaki Biçim ve Renk Uyumuna Yönelik Belediyelerin Görevleri

Makalemizde ilgili mevzuatta Belediyelere tanınan yetkilerin sınırına özetle değinmekle beraber asıl olarak istisnalar dışında kalan, özel mülkiyete dahil ve Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edil...

Devamını Oku

Yoksullara İl Özel İdareleri Tarafından Mikro Kredi Verilmesi Hususu

İl özel idareleri bütçelerine, il genel meclisi kararıyla mikro kredide kullanılmak üzere yeteri kadar ödenek ayrılmakta ve bu ödenekler, il özel idarelerinin yoksullara verecekleri mikro kredilerine ...

Devamını Oku