1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Torba Yasa Sonrası Sözleşmesi Geç İmzalanan Hizmet Alımlarında Yüklenme Süresi Sorunsalı

6552 sayılı Kanunla 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesine eklenen fıkra gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamınd...

Devamını Oku