1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yoksullara İl Özel İdareleri Tarafından Mikro Kredi Verilmesi Hususu

İl özel idareleri bütçelerine, il genel meclisi kararıyla mikro kredide kullanılmak üzere yeteri kadar ödenek ayrılmakta ve bu ödenekler, il özel idarelerinin yoksullara verecekleri mikro kredilerine ...

Devamını Oku

Tahvil İhracı ve Belediyelerde, Belediye Şirketlerinde Tahvil İhracı Uygulamaları

Literatürde borçlanma asli bir kamu kaynağı olmamakla beraber günümüzde uygulanan finansman temini yöntemlerinden biridir. Makale konumuz olan tahvil ihracı kısa vadeli olmayan bir finansman türüdür....

Devamını Oku

Belediye Vergilendirme İşleri Üçüncü Kişilere Hizmet Alımı Yoluyla Yaptırılabilir Mi?

Makalede belediye gelirleri içerisinde olan bu vergilerin, vergilendirme işlemlerinin ilgili mevzuat ve Sayıştay kararları ışığında özel firmalara hizmet satın alma yoluyla yaptırılabilme durumu incel...

Devamını Oku

Belediyelerin Sosyal Yardım Hizmetleri ve Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Değerlendirmeler

Belediyeler sosyal yardım ve hizmetlerine ilişkin esasları çıkaracakları yönetmeliklerde düzenlemektedir. Bu çalışmamızda, yönetmeliklere konu edilen sosyal hizmet ve yardımların uygulanma biçimlerind...

Devamını Oku

Belediyelerde İç ve Dış Borçlanma

Kaynak ihtiyacı sebebiyle belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyeleri, mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için kanunla kendilerine verilen yetkiler ve koyulan sınırlar çerçevesinde borçlanabilme...

Devamını Oku

Sayıştayın Hukuki Statüsü, Sayıştay Bir Yargı Organı Mıdır?

Biz bu derleme/makalemizde, Sayıştay’ın Yargılama Sistemimizdeki yeri ve konumu konularına dair görüşleri ve şahsi düşüncelerimizi ortaya koyma gayreti içinde olacağız....

Devamını Oku